Dezvoltarea Economico – Socială Durabilă a Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere, Ediția a XIX-a

Evenimentul se adresează reprezentanților mediului academic, experților și practicienilor din domenii cum ar fi: economie, sociologie, științe juridice, turism, științe agricole, mediu, sănătate, educație, cultură și artă, precum și specialiști în fundamentarea, şi aplicarea unor modele şi strategii de dezvoltare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru. Scopul acestui eveniment este; evaluării stării actuale de dezvoltare economică şi socială a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, identificarea unor domenii de cercetare şi a unor noi posibilităţi de colaborare şi cooperare în domeniile cele mai importante ale vieţii şi activităţii din cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, încurajarea cadrelor didactice universitare, cercetătorilor, masteranzilor şi doctoranzilor să contribuie la identificarea de soluţii pe termen scurt, mediu şi lung, elaborarea de lucrări științifice și publicații în comun; schimb de informații științifice, de lucrări, de publicații de specialitate; etc.

Conferința va avea loc pe data de 27 octombrie 2023, ora 10.00.

Evenimentul este la cea de a XIX-a ediție care se va desfășura la Iași la sediul co-oganizatorului, și online.

Termen limită pentru primirea abstractelor: 15 iulie 2023 (primul call)

Termen limită pentru primirea lucrărilor conferinței: 01 septembrie  2023 (primul call)

Site-ul oficial al conferinței „Dezvoltarea Economico – Socială Durabilă a Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere„: https://euroregiune.webs.com/

Afiș.pdf

Afiș cu date de conectare

Invitație.pdf

Program.pdf

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83107258213?pwd=eEFKRkRiUHBjbVU3L2w4ZTA2djk0dz09

  • Meeting ID: 831 0725 8213
  • Passcode: 123471

Organizatori:

Institutul de Cercetări Economice şi Sociale ,,Gheorghe Zane”, Academia Română Filiala Iași
Primăria Iași
Asociaţia ,,Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”
S.C. Eastern Marketing Insights S.R.L.
Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi – Republica Moldova
Universitatea Cooperatist – Comercială, Chişinău, Republica Moldova

Comitet organizatoric:

Marilena DONCEAN, CS III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” – Academia Română Filiala Iaşi
Ciprian Ionel ALECU, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română Filiala Iaşi
Dumitru Tudor JIJIE, lector, dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
Simona CUCIUREANU, dr., Consilier afaceri europene, Asociaţia „Euroregiunea Siret-PrutNistru”, Consiliul Județean Iași
Carmen-Mariana DIACONU prof. univ. asociat, dr. U.S.A.M.V., Ion Ionescu de la Brad, Iași, Facultatea de Agronomie

Comitet științific:

Ciprian Ionel ALECU, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română Filiala Iaşi, Iași, Romania
Natalia BĂNCILĂ, prof. univ. dr. hab., Academia de Studii Economice a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova
Tatiana BULARGA, conf. univ. dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova
Sofia CĂPĂŢÎNĂ, conf. univ. dr., prorectorul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, Chișinău, Republica Moldova
Maria Simona CUCIUREANU, dr., Consilier afaceri europene, Asociaţia „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Consiliul Județean Iași
Corina CUŞNIR, conf. univ. dr., decanul Facultății de Comerț, Finanțe și Contabilitate Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chișinău, Republica Moldova
Marilena DONCEAN, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română Filiala Iaşi, Iași, Romania
Carmen-Mariana DIACONU, Prof. univ. asociat, dr. U.S.A.M.V., Ion Ionescu de la Brad, Iași, Facultatea de Agronomie
Norina Consuela FORNA, prof. univ. dr., decanul Facultății de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore. T. Popa”, Iași
Elena FUIOR, prof. univ. dr., șefa Catedrei de Contabilitate, Finanțe și Bănci, Facultatea de Comerț, Finanțe și Contabilitate, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
Viorica FULGA, conf. univ. dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chiş
Ovidiu GHERASIM, CS III dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română Filiala Iaşi, Iași, Romania
Serhii HAKMAN, prof.univ.dr., Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych”, Cernăuți, Ucraina; cercet. docent, Centrul Bucovinean de Politologie, Cernăuți, Ucraina
Aureliu MĂRGINEANU, conf. univ. dr., Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
Ada ȘTAHOVSCHI – prof.univ. dr., Academia Militară a Forțelor Armate a RM, Chişinău, Republica Moldova
Alina SUSLENCO, conf. univ. dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova
Marinela RUSU, CS II dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română Filiala Iaşi, Iași, Romania
Larisa ŞAVGA, prof. univ. dr. hab., rector al Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
Alina HALLER – CS II dr., abilit, ICES „Gh. Zane” – Academia Română Filiala Iaşi, Iași, Romania
Eugenia Maria PAȘCA – PhD, Professor, „George Enescu” National University of Arts, Iași, Romania
Marinela RUSU – CS II dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română Filiala Iaşi, Iași, Romania
Ion TALABĂ – CS II dr., ICES „Gh. Zane” – Academia Română Filiala Iaşi, Iași, Romania
Tatiana TOFAN – conferenţiar universitar doctor, Academia de Administrare Publică, Chișinău, Republica Moldova

Conferinta internationala

27 octombrie 2023

on-site - sediul ICES ,,Gh. Zane”
și on-line