Dilemmes ecdotiques et traductologiques : Les textes bibliques médiévaux et la formation d’un réseau culturel vernaculaire / Dileme ecdoctice și traductologice. Textele biblice medievale și formarea unei rețele culturale vernaculare

Invitatul nostru, Vladimir Agrigoroaei, este specialist în literatură medievală (chargé de recherche CNRS en littérature médiévale), membru al echipei de cercetare Lettres et textes médiévaux a CESCM (Centre d’études supérieures de civilisation médiévale) – Université de Poitiers. În această calitate, coordonează programul Biblia Francorum, les premières traductions françaises du texte sacré, careexaminează istoria primelor traduceri franceze ale textelor sacre, le studiază sursele și tehnicile de traducere. Din 2022, coordonează proiectul Analyse raisonnée des premiers psautiers métriques français et anglais (PSalteRATIO), al cărui obiectiv este editarea și studierea primelor Psaltiri metrice franceze și engleze (secolele al XII-lea – al XIII-lea). „Fiecare metodă de editare filologică este produsul unei școli de gândire și are un scop precis: unele încearcă să identifice forma inițială a unor texte, eradicând posibilele abateri generate de tradiția manuscrisă, altele sunt mai degrabă interesate de versiunile individuale. Atunci când sunt privite critic, din perspective diferite, punctele forte ale unora se tranformă în dezavantaje ale altora. Mai mult chiar, multe dintre principiile lor sunt arme cu două tăișuri, manevrate de subiectivitatea care dictează cercetarea în disciplinele umaniste și supuse unor presiuni din afara disciplinei filologice, care le invocă adeseori pentru a sprijini o serie de demonstrații de natură istorică” (Vladimir Agrigoroaei).

Afiș conferință.pdf

Organizatori:

Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași
Institutul de Cercetări Interdisciplinare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Comitet organizatoric:

CS I dr. Gabriela Haja, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași
CS II dr. Ana-Maria Gînsac, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Comitet științific:

CS I dr. Eugen Munteanu, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Prof. dr. Mihaela Paraschiv, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
CS I dr. Gabriela Haja, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”

Conferinta nationala

16 ianuarie 2023, ora 14.00

Academia Română Filiala Iași
Sala mică de conferințe & Online