Lexicografia academică românească. Provocările informatizării
Ediția a XI-a

Cercetătorii ieșeni, lingviști și informaticieni de la Academia Română – Filiala Iași, organizează o manifestare științifică dedicată procesului de informatizare a lexicografiei academice românești.

Manifestarea este deschisă participării internaționale, obiectivele vizate sunt diseminarea rezultatelor recente ale cercetărilor lexicografice din proiecte naționale și europene, prezentarea instrumentelor şi a resurselor existente pentru redactarea dicţionarelor (academice), precum și expunerea altor rezultate obținute în cercetarea lingvistică și filologică.

Vor avea loc prezentări și dezbateri în cadrul mesei rotunde Dicționarul Academiei – prezent și perspective. Activități și strategii privind unificarea și standardizarea resurselor și instrumentelor informatice dedicate limbii române.

Un exemplu de bune practici: https://solirom.ro/

Anul acesta, dedicăm o secțiune unui workshop special: Lingvistică și astronomie.Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații (PN-III-P4-IDPCE-2020-1277) altă secțiune este orientată spre cercetări doctorale. Conferința va fi difuzată în direct pe pagina de Facebook Academia Română, Filiala Iași.

RO_Program Colocviu 2022.pdf

EN_Program Colocviu 2022.pdf

Organizatori:

Institutul de Filologie Română. „A. Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași
Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române – Filiala Iași

Comitet organizatoric:

Departamentul de Lexicologie – Lexicografie
Colectivul de Limbaj Natural
Echipa proiectului TAFOC

Comitet științific:

Eva BUCHI, Université de Lorraine, Nancy, Franța
Dan CRISTEA, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Informatică Teoretică
Przemysław DĘBOWIAK, Institute of Romance Studies of the Jagiellonian University, Cracovia, Polonia
Gabriela HAJA, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Iztok KOSEM, Institute for Applied Slovene Studies, Trojina, Slovenia
Cristian MOROIANU, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, București
Dan TUFIȘ, Academia Română, Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială, București
Rodica ZAFIU, Universitatea din București, Facultatea de Litere

Colocviu internațional

26-27 mai 2021

Online