Memorialistica românească: între documentul istoric şi obiectul estetic, ediţia a VIII-a

La Departamentul de istorie literară al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” se lucrează la Enciclopedia scrierilor memorialistice româneşti (coordonator Prof. univ. dr. Bogdan Creţu), sub egida Academiei Române. Pornind de la acest proiect, organizatorii simpozionului doresc să stabilească un dialog cu specialişti din întreaga ţară astfel încât participanții să pună în evidenţă informaţii inedite dobândite în cursul cercetărilor cu referire la aria vastă dar nu suficient de cunoscută a memorialisticii româneşti.

Organizatori:

Institutul de Filologie Română. „A. Philippide” -Filiala din Iași a Academiei Române,
în colaborare cu Asociația Culturală „A. Philippide” din Iași

Comitet organizatoric:

Preşedinte al Comitetului de organizare: Bogdan CREȚU, Directorul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”
Comitetul de organizare – membri ai Institutului de Filologie Română „A. Philippide”:
Nicoleta BORCEA;
Luminiţa BOTOŞINEANU;
Astrid CAMBOSE;
Marius-Radu CLIM;
Ofelia ICHIM;
Doris MIRONESCU;
Maricica MUNTEANU;
Gabriela NEGOIŢĂ;
Diana STROESCU.

Comitet științific:

Acad. Eugen SIMION (Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Bucureşti);
Ştefan BORBÉLY (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca);
Bogdan CREŢU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi/ Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, Preşedinte);
Liviu FRANGA (Universitatea din Bucureşti); Sanda GOLOPENŢIA (Brown University, SUA);
Ştefan S. GOROVEI (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi);
Ştefan LEMNY (Biblioteca Naţională a Franţei, Paris);
Antonio PATRAŞ (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi);
Ion SIMUŢ (Universitatea din Oradea);
Elvira SOROHAN (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi);
Cornel UNGUREANU (Universitatea de Vest, Timişoara).

Simpozion național

16-17 iunie 2022

Online