Paradigma conștiinței – abordări multi și interdisciplinare, ediția a IV-a: Conștiință și identitate

Studierea conștiinței este un demers epistemologic care vizează depășirea uneia dintre ultimele mari frontiere ale științei și cunoașterii. Găsirea unor răspunsuri consensuale la întrebări precum „ce este conștiința” și „cum funcționează conștiința?” are implicații fundamentale nu doar la nivel teoretic ci și la nivel ontologic, social și chiar planetar. Interesul pentru știința conștiinței, care a crescut exponențial în ultimele decenii, are la bază nu doar progresele revoluționare dintr-o serie de discipline precum neuroștiința sau fizica cuantică ci și conștientizarea tot mai puternică a faptului că supraviețuirea civilizației umane depinde direct de o modificare radicală la nivelul conștiinței. De modul în care este definită conștiința depind răspunsurile la întrebări fundamentale referitoare la identitatea noastră, la natura realității,  la locul nostru în univers dar și la acțiunile, individuale și colective, prin care pot fi promovate valori ca inclusivitatea, toleranța, cooperarea, sustenabilitatea, protejarea mediului înconjurător etc.

Deși propune o abordare interdisciplinară și integrativă a cercetării conștiinței, simpozionul este deschis și către relația dintre conștiință și evenimentele concrete ale cotidianului, motiv pentru care, în ediția actuală, punem accent și pe importanța dimensiunii sociale. Fenomene sociale precum amenințarea identității, conflictul, polarizarea socială, organizarea și funcționarea grupurilor și relațiile intergrupuri sunt un cadru privilegiat de cercetare a relației dintre concepția asupra conștiinței și comportamentul uman. Modul în care indivizii conștientizează fenomenele sociale și reacțiile față de ele depinde substanțial de identificarea indivizilor cu grupul din care fac parte, ceea ce duce la accentuarea barierelor individuale, a granițelor grupurilor și a premiselor pentru accentuarea conflictelor și a tensiunilor psihologice intra și interpersonale pe termen lung.

Simpozionul se adresează specialiștilor din domeniile științelor sociale, umaniste dar și exacte care pot aduce contribuții, teoretice sau empirice, la analiza relației dintre conștiință și identitate, precum și a implicațiilor acestei relații pentru optimizarea funcționării individuale și colective. Ca repere orientative pentru temele care pot fi abordate în cadrul acestui simpozion vă propunem următoarele, cu precizarea că ele nu au un caracter exclusiv: teorii ale conștiinței; teorii ale identității; conștiință, conștiență și identitate; conștiință, identitate și educație; conștiința, identitatea și practicile contemplative; conștiința, identitatea și inteligența artificială.

Simpozionul va avea loc în perioada  15-16 decembrie 2022, pe platforma ZOOM. Așteptăm titlurile și rezumatele comunicărilor până la data de 20 noiembrie 2022 la următoarea adresă electronică: https://forms.gle/6EEgEGsh26ZtVd6D6.  Atât rezumatele comunicărilor cât și lucrările științifice extinse trimise vor fi evaluate științific pentru prezentare și publicare. Precizăm că textele comunicărilor acceptate vor fi publicate într-un volum acreditat academic.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail:  Aurora Hrițuleac (aurora.hrituleac.ices@gmail.com). Mai multe detalii la telefon: 0723 271 605 – Liviu-Adrian Măgurianu sau 0741 244 763 – Cristina Maria Tofan.

Afișul simpozionului.pdf

Link acces (Zoom):  https://us02web.zoom.us/j/89789149433

Organizatori:

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iași;
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Departamentul de Filosofie și Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov;
Muzeul Național al Literaturii Române Iași;
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Hyperion, București;
Departamentul de Psihologie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
Centrul de consiliere, orientare în carieră și incluziune socială, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iași;
Inspectoratul Școlar Județean Iași;
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Comitet organizatoric:

C.S. III dr. Aurora Hrițuleac, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași;
C.S. III dr. Liviu-Adrian Măgurianu, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași;
C.S. dr. Cristina Maria Tofan, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași;
C.S. III dr. Irina Frasin, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași;
C.S. dr. Lavinia Andreea Codrea, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași;
C.S. III dr. Ionuț Bârliba, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași;
C.S. I dr. Eugen Huzum, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași.

Comitet științific:

Conf. Univ. Dr. Romeo Asiminei, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași;
Prof. Univ. Dr. Petru Bejan, Departamentul de Filosofie, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
C.S. Dr. Cristina Maria Tofan, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Academia Română Filiala Iași;
Prof. Univ. Dr. Adrian Lesenciuc, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov;
Lect. Univ. Dr. Cezar Hârlăoanu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași;
C.S. III Dr. Aurora Hrițuleac, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Academia Română Filiala Iași;
C.S. I dr. Ionuț Isac, Institutul de Istorie „Gh. Barițiu”, Filiala Cluj Napoca a Academiei Române;
Asist. Univ. Dr. Mihaela Man, Departamentul de Psihologie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
C.S. III dr. Liviu-Adrian Măgurianu, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Academia Română Filiala Iași;
Conf. Univ. Dr. Camelia Soponaru, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Lect. Univ. Dr. Radu-Ioan Popa, Departamentul de Psihologie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
Conf. Univ. Dr. Mihaela Rădoi, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Prof. Univ. Emerit Dr. Traian Dinorel Stănciulescu, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Asociația Română de Studii Semiotice;
Conf. Univ. Dr. Tudor Stanciu, Centrul de consiliere, orientare în carieră și incluziune socială, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iași;
Prof. Univ. Dr. Ioan Alexandru Tofan, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Lect. Univ. Dr. Lavinia Țânculescu-Popa, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Hyperion, București.

Simpozion național

15-16 decembrie, ora 9

Online