PREA MICI PENTRU O DECIZIE PREA MARE? Alegerea unui profil nepotrivit în liceu poate avea consecințe semnificative pe termen lung      asupra carierei

Data publicării: 28/03/2024

Concluziile principale prezentate în acest Policy Brief se bazează pe o analiză exhaustivă descrisă în articolul publicat de către autorii raportului Having your career path decided too early: the effects of high school track on education-occupation mismatch, 2024, International Journal of Manpower, https://doi.org/10.1108/IJM-03-2023-0123.

Policy brief.pdf

Informații despre autori:

  • Alina Botezat, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gheorghe Zane”, Academia Română, Filiala Iași România
  • Cristian Incaltarau, Centrul de Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România
  • Sabina Ana Diac, Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România
  • Alexandra Claudia Grosu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România