Prezentare de carte Acad. Răzvan Theodorescu

  • Căile divergente ale primei modernități românești (secolele XVII-XVIII)
  • Civilizația românilor între medieval și modern. Orizontul imaginii (1550-1800) vol. I
  • Civilizația românilor între medieval și modern. Orizontul imaginii (1550-1800) vol. II

Moderator:

Prof. dr. Vasile Burlui, președintele Editurii Cartea Românească Educațional

Prezintă:

Acad. Victor Spinei

m.c. A.R. Gheorghe Cliveti

Acad. Răzvan Theodorescu

Organizatori

Academia Română Filiala Iași
Editura Cartea Românească Educațional, Iași

Comitet organizatoric

Comitet științific

28 septembrie 2022, ora 17

Aula Academiei Romane Filiala Iași