Prezentare de carte Acad. Răzvan Theodorescu

  • Căile divergente ale primei modernități românești (secolele XVII-XVIII)
  • Civilizația românilor între medieval și modern. Orizontul imaginii (1550-1800) vol. I
  • Civilizația românilor între medieval și modern. Orizontul imaginii (1550-1800) vol. II

Moderator:

Prof. dr. Vasile Burlui, președintele Editurii Cartea Românească Educațional

Prezintă:

Acad. Victor Spinei

m.c. A.R. Gheorghe Cliveti

Acad. Răzvan Theodorescu

Organizatori:

Academia Română Filiala Iași
Editura Cartea Românească Educațional, Iași

Comitet organizatoric:

Comitet științific:

28 septembrie 2022, ora 17

Aula Academiei Romane Filiala Iași