Problema identității, între definiții, crize perpetue și provocări morale

În cadrul mai larg al sesiunilor de comunicări Interogații și reflecții filosofice, organizate cu  ocazia „Zilelor Academice Ieșene”, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” propune în acest an un colocviu pe tema: Problema identității, între definiții, crize perpetue și provocări morale. În sens metafizic, conceptul de identitate surprinde relația pe care orice lucru o are cu el însuși. Înțeleasă astfel, identitatea redă conceptual caracterul stabil, esențial al ființelor și lucrurilor și apare ca problemă filosofică prin simpla raportare la lucruri, ființe, mediu înconjurător. Identitatea personală este cea care vizează în mod direct omul, în calitatea sa de persoană, de ființă socială, sau, mai abstract, în ipseitatea lui. Identitatea personală stă în centrul unor întrebări fundamentale: Cine sunt eu? În ce constă stabilitatea și continuitatea fizică și psihologică a persoanei mele? Care sunt caracteristicile, capacitățile, atitudinile, preferințele mele definitorii? Ce persistă în noi? Ce schimbări putem suporta în limitele unei identități fixe?

Identitatea personală este construită cel mai adesea pe baza unor credințe, valori, cutume, care determină orizontul de timp și spațiu în care trăim, înțelegem, acționăm moral și luăm anumite decizii. Putem spune că suntem noi înșine în măsura în care ne revendicăm de la o anumită tradiție spirituală, religioasă, politică, sau în măsura în care aparținem unei etnii, rase, națiuni etc. Cât cântărește fiecare dintre acestea și ce importanță primesc în ordinea identității?

Reflecția filosofică nu limitează înțelegerea identității personale la concepte precum esență, limite și raporturi de necesitate. Identitatea personală poate avea și o accepțiune fluidă. Avem în vedere deopotrivă capacitatea individului de a deveni și de a se autodefini în permanență, precum și inconsecvența raportărilor definitorii pe care le practicăm deseori cu privire la ceilalți, pe fondul schimbărilor lumii în care trăim. Din această perspectivă fluidă, sunt fertile cercetările asupra unor fenomene pe care le surprindem prin concepte precum „criză de identitate”, „asimilare identitară” etc. Felul în care ființa umană își înțelege identitatea de-a lungul existenței sale fluctuează, variază în funcție de conjuncturi, evenimente, situații speciale de viață și, mai ales, în funcție de importanța și de semnificația pe care le-o conferă acestora. Ne autodefinim pe baza unor aspecte diverse: concepția personală despre noi înșine, imaginea noastră socială, identitatea culturală, de gen, națională și, mai nou, identitatea virtuală propusă de mediul on-line. Criza de identitate nu este un fenomen străin timpurilor noastre și este generată de diverse alte crize, cât se poate de actuale, ce vin pe fondul pandemiei Covid 19, al conflictelor militare, al schimbărilor geo-politice complexe sau al modificărilor paradigmatice de comunicare și de socializare interumană. Îi invităm pe participanții la colocviul Problema identității, între definiții, crize perpetue și provocări morale să răspundă la o întrebare generală: Cum definim identitatea (personală) și ce rol poate juca înțelegerea acestui concept în contextul actual, în care omul contemporan resimte în mod direct și acut efectele crizelor amintite mai sus? Răspunsurile pe care le așteptăm pot recurge la argumente din diferite domenii de cercetare, precum filosofia, psihologia, sociologia, științele sociale și politice, literatura și studiile culturale.

Termen limită pentru primirea abstractelor: 31 August 2022

Persoane de contact:

Organizatori:

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași

Comitet organizatoric:

CS I Bogdan Olaru, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași
CS III Ionuț Bârliba, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași

Comitet științific:

Prof. Ștefan Afloroaei, m.c. al Academiei Române
Prof. Dr. Ioan Alexandru Tofan, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, UAIC Iași
Conf Dr. Diana Mărgărit, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, UAIC Iași
Conf. Dr. Emilian Mihailov, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
CS I Eugen Huzum, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași
CS I Bogdan Olaru, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași
CS III Ionuț Bârliba, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași

Colocviu național

14 octombrie 2022

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Iași/
hibrid