eDTLR

Scopul proiectului a constat în construirea versiunii electronice a celui mai mare dicționar românesc, editat și tipărit de Academia Română între 1913 și 2010.

Cele două serii ale Dicționarului, Dicționarul Academiei (DA) și Dicționarul Limbii Române (DLR) cuprind 36 de volume, peste 15.000 de pagini, aproximativ 175.000 de intrări și peste 1.300.000 de exemple.

Crearea versiunii electronice a parcurs următorii pași: scanare, OCR, corectare (întâi de către voluntari, printr-un efort de colaborare interactivă, apoi de către experți), analizarea intrărilor din dicționar, construirea bazei de date (ca fișiere XML TEI-P5), scanarea surselor (peste 2.500 de volume) și construirea de mecanisme de indexare și navigare.

Participare ARFI

Instituție parteneră

Denumirea completă

eDTLR – Dicționarul Tezaur al Limbii Române în Format Digital

Codul proiectului

Nr. 91 _013/18.09.2007

Managementul proiectului

Coordonator: Dan Cristea (UAIC)

Parteneri

  • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi (coordonator)
  • Institutul de Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu” al Academiei Române
  • Institutul de Informatică Teoretică al ARFI
  • Institutul de Filologie Română al ARFI
  • Institutul de Linguistică "Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti", Academia Română
  • Institutul de Istorie Literară „Sextil Puscariu”, Academia Română, Cluj-Napoca

Perioada de desfășurare

Sept. 2007 – dec. 2010

Tipul proiectului

Linia de finanțare

Parteneriate in domeniile prioritare Categoria de proiect: PC – Proiecte Complexe

Finanțator

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Buget

1.981.090 RON

Buget ARFI

Pagina oficială