Metode de prelucrare a semnalelor medicale bazate pe achiziţia comprimată; Aplicaţii şi implementarea acestora

Proiectul a urmarit dezvoltarea, proiectarea şi implementarea de algoritmi si metode noi de procesare a semnalelor medicale si implementarea acestor metode in aplicatii de monitorizare a starii de sanatate si telemedicina. Aplicaţiile dezvoltate au fost implementat pe dispozitive embedded si scopul urmarit a fost monitorizarea starii pacientilor cu generare de alerte si aplicatii de biometriei, utilizand semnalul ECG pentru autentificare. Aceste metode se bazeaza, in special, pe transformarea semnalelor biomedicale in semnale cu un grad crescut de sparsitate, modelarea sau reprezentarea semnalului medical functie de dictionare specifice acestuia. S-au proiectat in special algoritmi dedicati semnalelor ECG si EEG. S-a urmarit proiectarea de algoritmi dedicati acestor semnale, adica care sa tina cont de particularitatile semnalului fiziologic utilizat (de ex. ciclicitatea semnalului ECG, variabilitatea ritmului cardiac, aparitia de potentiale evocate pe semnalul EEG etc). Tema propusa a fost una de mare actualitate, fiind o tema interdisciplinara,  reunind trei domenii importante, fundamentele matematice, implementarea acestora in tehnicile de procesare de semnal si domeniul medical. Caracterul interdisciplinar provine din utilizarea conceptului de achizitie comprimata (compressed sensing CS) pe domeniul procesarii de semnal ECG si EEG si realizarea de dispozitive hardware de monitorizare a pacientilor cu afectiuni ECG si EEG ce folosesc conceptul de CS si aplicatii de biometrie.

Participare ARFI

Instituție coordonatoare

Denumirea completă

Metode de prelucrare a semnalelor medicale bazate pe achiziţia comprimată; Aplicaţii şi implementarea acestora

Codul proiectului

PN-II-RU-TE-2014-4-0832

Managementul proiectului

Director proiect;

Fira Catalina Monica

Parteneri

Perioada de desfășurare

2015 - 2017

Tipul proiectului

Linia de finanțare

UEFISCDI - PN II - Resurse Umane- Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

Finanțator

EUFISCDI

Buget

492910 Ron

Buget ARFI

492910 Ron

Pagina oficială