Științe socio-umaniste în contextul evoluției globalizate

Obiectivele proiectului: 

1. Realizarea unui centru de cercetări inter-disciplinare de impact național și internațional în cadrul căruia bursierii să găsească un mediu modern, european, propice cercetării și formării ca cercetători. În cadrul centrului ei vor putea avea acces la informație (cărți, baze de date), consiliere și formare. 

2. Susținerea cercetătorilor la început de carieră și formarea unei echipe de cercetare interdisciplinară capabilă să facă față cerințelor unei cercetări moderne, europene. Aceasta se va realiza printr-o selecție riguroasă, urmate de programe de training, consiliere și coordonare. 

3. Îmbunătățirea accesului la informații prin sistematizarea bazei de date existente (cărți, reviste, baze de date) și extinderea acesteia. Va fi creat un centru (bibliotecă) deschis tuturor celor interesați de cercetarea din domeniu. Prin achiziționarea de informații actuale din domeniu se va realiza integrarea informaționala. 

4. Consolidarea colaborărilor internaționale cu scopul realizării schimbului de experiență, a importului de know-how, a realizării unei convergente tematice cu cercetarea științifică europeană din domeniu și a promovării internaționale a proiectului și instituțiilor. 

5. Promovarea și implementarea eficientă a rezultatelor cercetării din domeniu, atât la nivel intern cât și internațional, prin organizarea de conferințe internaționale, participarea la conferințe internaționale, publicarea de cărți în limba română și limbi de circulație internaționale, publicarea de articole în reviste românești și străine, realizarea unei reviste la nivelul celor internaționale acreditate și consolidarea legăturilor cu necesitățile actuale ale spațiului epistemic.

În cadrul proiectului, Academia Română, Filiala Iași a susținut implementarea cu succes a 25 de proiecte de cercetare postdoctorală, cu durate variind de la 12 la 24 de luni, concretizate în publicarea a 99 de articole, participarea cu 106 comunicări la sesiuni științifice internaționale organizate în cadrul Uniunii Europene și 20 de participări la sesiuni științifice naționale sau internaționale organizate în afara Uniunii Europene.

Participare ARFI

Denumirea completă

Științe socio-umaniste în contextul evoluției globalizate - dezvoltarea și implementarea programului de studii și cercetări postdoctorală

Codul proiectului

POSDRU/89/1.5/S/61104

Managementul proiectului

Coordonator de proiect: Dr. George Bodi

Parteneri

Academia Română, Filiala Iași

Perioada de desfășurare

2010 – 2013

Tipul proiectului

Linia de finanțare

Axa Prioritară nr. 1 „Educația și formarea în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”. Domeniul major de intervenție 1.5: „Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării”. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Finanțator

Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Buget

Buget ARFI

Pagina oficială