TERRANOVA

terranova website

Academia Română – Filiala Iași a semnat în data de 2 Aprilie 2019 acordul prin care devine instituție parteneră a consorțiului proiectului TERRANOVA, format din opt instituții beneficiare din Suedia, Norvegia, Danemarca, Germania, Franța, Belgia și Olanda și 16 instituții partenere din Suedia, Marea Britanie, România, Germania, Estonia, Spania, Belgia și Portugalia.

Proiectul este finanțat în cadrul acțiunilor  Marie Skłodowska-Curie – Rețele de formare inovatoare ale programului H2020 al Comisiei Europene, cu un buget de 4.090.952,52 € pentru susținerea a 15 burse doctorale în perioada 2019-2023.

Scopul proiectului este constituit de îmbunătățirea înțelegerii diacronice pe termen lung a istoriilor peisajului și a strategiilor de utilizare a terenurilor în Europa, în Holocen și Atropocen. Tranzițiile socio-culturale deja identificate și efectele elementelor naturale vor fi re-evaluate critic într-un nou spațiu intelectual interdisciplinar creat de proiectul TERRANOVA. Vor fi create sinteze regionale și continentale pentru fundamentarea unei noi generații de modele ale schimbărilor climatice și ale peisajului, care vor include efectul acțiunilor umane din trecut și vor genera scenarii pentru managementul peisajului și restaurarea acestuia.

TERRANOVA va contribui la identificare schimbărilor majore din trecut în regimurile de utilizare a resurselor naturale și energiei și va oferi opțiuni pentru viitoarea tranziție la o societate cu emisii scăzute de carbon. Poate fi identificat un echilibru între schimbările produse de forțele naturale și culturale asupra peisajului? Poate fi stabilit un punct de referință natural pentru  „peisajele europene” care să permită evaluarea măsurilor curente și viitoare de management și planificare a peisajului și a restaurării ecosistemelor naturale? Sau sunt ambele sisteme atât de strâns legate între ele încât separarea acțiunilor umane de cele naturale constituie un proces complex dependent de o varietate de scări în spațiu și timp? Unii cercetători consideră începutul revoluției industriale ca marcând începutul Antropocenului, în timp ce alte voci susțin că influența umană asupra peisajului a devenit mai puternică decât cea a naturii cu mult mai mult timp în urmă. În afara acestor diferențe, există totuși consens asupra faptului că intensitatea impactului managementului peisajului asupra cadrului natural din ziua de azi este una fără precedent. Acest lucru ne obligă să medităm asupra temelor privitoare la sustenabilitatea impactului social asupra peisajului în secolul XXI, iar cunoașterea regimurilor de energie și a interacțiunilor cu peisajul constituie componente esențiale în înțelegerea tranziției la o societate cu emisii scăzute de carbon. Din acest punct de vedere, implementarea proiectului TERRANOVA va stabili un nou standard de cercetare și formare, cu un caracter pan-european, trans-național, interdisciplinar și trans-sectorial.

Rolul Academiei Române – Filiala Iași în cadrul acestui proiect va consta în co-supervizarea proiectului de doctorat Balancing nature and culture in southeast European landscape evolution and integrated legacies, sub coordonarea directă a Universității din Uppsala și în colaborare cu Asociația World Wide Fund for Nature-România. Scopul acestei teme este constituit de reconstruirea arheologică detaliată și analizarea istoriei ocupării umane a spațiului în România, din punctul de vedere al distribuției spațiale a așezărilor și utilizării terenurilor, din preistorie și până la primele atestări documentare. Punctul principal de interes va fi constituit de înțelegerea impactului pe termen lung al activităților umane asupra sistemelor fluviale. Peisajele specifice albiilor de râuri vor fi concepute și investigate ca legături sistemice între zonele înalte și joase, iar impactul pe termen lung al activității umane va fi reconstituit prin raportare la condițiile ecologice variabile din Holocen până în Antropocen. Scopul final este constituit de identificarea celor mai importanți factori responsabili pentru schimbările observabile în interacțiunea om-mediu în peisajul fluvial sud-est european.

Participare ARFI

Denumirea completă

The New Learning Initiative between Humanities and Science: Mapping Past Environments and Energy Regimes, Rethinking Human EnvironmentInteraction and Designing Land Management Tools for Policy

Codul proiectului

TERRANOVA – 813904

Managementul proiectului

Parteneri

Perioada de desfășurare

2019-2023

Tipul proiectului

Linia de finanțare

Marie Skłodowska-Curie - Rețele de formare inovatoare ale programului H2020 al Comisiei Europene

Finanțator

Comisia Europeană

Buget

Buget ARFI

Pagina oficială