Repere teoretice și modalități statistice pentru testarea meta-analizei în cercetarea psihosocială

Abundența literaturii de specialitate empirice la nivel internațional, precum și nevoia de a testa complex procesele psihologice și interacțiunea socială, fac necesară utilizarea unor strategii complexe de analiză a datelor culese. O strategie eficientă pentru analiza datelor, atât teoretică, cât și cantitativă, este recenzarea literaturii de specialitate și testarea rezultatelor empirice folosind procedura meta-analizei.  Workshop-ul de față își propune o prezentare teoretică și practică a etapelor necesare realizării unei meta-analize:  căutarea în literatura de specialitate a cercetărilor valoroase, sistematizarea celor mai importante aspecte teoretice într-o recenzie de specialitate, definirea corectă a unui obiectiv de cercetare necesare unui demers meta-analitic, înregistrarea unui demers meta-analitic, selectarea unor cercetări pentru includerea în demersul meta-analitic, construirea unei baze de date pentru demersul meta-analitic, prezentarea programelor de analiză disponibile pentru meta-analiză și interpretarea rezultatelor.

Pentru înscrierea la acest workshop, utilizați formularul de mai jos:

https://forms.gle/dhtXQUFRsVdY7L5F6

Organizatori:

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iași;
Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași;
Centrul de consiliere, orientare în carieră și incluziune socială, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iași;

Comitet organizatoric:

C.S. dr. Cristina Maria Tofan, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași;
Conf. Univ. Dr. Tudor Stanciu, Centrul de consiliere, orientare în carieră și incluziune socială, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iași;
Lect. univ. dr. Alexandru-Cosmin Apostol, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași;

Comitet științific:

C.S. Dr. Cristina Maria Tofan, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Academia Română Filiala Iași; C.S. III dr. Aurora Hrițuleac, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Academia Română Filiala Iași;
C.S. III dr. Liviu-Adrian Măgurianu, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Academia Română Filiala Iași;
C.S. I dr. Eugen Huzum, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași;
Lect. univ. dr. Alexandru-Cosmin Apostol, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași;
Conf. Univ. dr. Tudor Stanciu, Centrul de consiliere, orientare în carieră și incluziune socială, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iași;

Workshop

21 aprilie 2023, ora 13,00-17,00;
Hibrid

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”