Probleme actuale privind ocrotirea naturii în România

Workshop: Prezentări şi dezbateri on site şi online.

Expoziţie: Grădina Botanică: Rolul ecologic şi socio-economic al ciupercilor

În cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a XXXVII-a ediție a Zilelor Academice Ieșene, Subcomisia de Ocrotire a Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane – Filiala Iasi, în colaborare cu specialişti de la Grădina Botanică „Anastasie Fătu” Iaşi, studenţi doctoranzi şi masteranzi de la Facultatea de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, organizează o expoziție cu specii de ciuperci comestibile și toxice, colectate din secțiile grădinii botanice, pădurile din împrejurimile municipiului Iași, dar și din zona montană a județelor Neamț și Suceava.

Începând de sâmbătă, 8 octombrie 2022, ora 11.00, până duminică, 9 octombrie 2022, ora 18.00, vor fi prezentate eșantioane proaspete specii cunoscute sau mai puțin cunoscute, care surprind prin forme, dimensiuni, culori, dar și prin importanța alimentară, farmaceutică și ecologică în cadrul ecosistemelor în care trăiesc. Speciile vor fi însoțite de diagnoze în care sunt explicate principalele caractere ce permit evitarea confuziilor între ciupercile comestibile și toxice.

Expoziția poate fi vizitată în compartimentul de la intrarea în serele noi.

Organizatori:

Academia Română Filiala Iasi – Subcomisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Grădina Botanică „Anastasie Fătu” şi Facultatea de Biologie,
Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava,
Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău,
Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea

Comitet organizatoric:

Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE m.c. AR, Academia Română Filiala Iași, Subcomisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, Centrul de Cercetări Antropologice ,,Olga Necrasov”, Facultatea de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Conferențiar univ. dr. Carmen GACHE, Facultatea de Biologie – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Cercetător Științific I dr. Silvia STRĂJERU, Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava
Biolog dr. Gabriela GURĂU, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău
Biolog pr. dr. Ciprian BÎRSAN, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iaşi
Biolog pr. dr. Constantin MARDARI, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iaşi
Dr. Silviu CHIRIAC, Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea

Comitet științific:

08 octombrie 2022, ora 11 - 09 octombrie 2022, ora 18

Grădina Botanică „Anastasie Fătu” Iaşi