Simpozion national
2020-10-15T10:00
Instituții organizatoare: Academia Română, Filiala Iași, Colectivul de Geografie
Sala B.658, corp B, etaj III, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Geografie şi Geologie, Departamentul de Geografie

Tematica Simpozionului: “Calitatea vieții și reziliența sistemelor geografice – disparități teritoriale și evoluții recente”. Simpozionul are ca obiectiv evidențierea importanței unor concepte actuale în cercetarea geografică prin prezentarea unor proiecte cu caracter teoretic sau aplicativ. Calitatea vieții și reziliența sistemelor geografice. Disparități teritoriale și evoluții recente

Comitet organizatoric

CS I Constantin RUSU, Colectivul de Geografie al Filialei Iași a Academiei Române CS I Ionel MUNTELE, Colectivul de Geografie al Filialei Iași a Academiei Române CS III Alexandru BĂNICĂ, Colectivul de Geografie al Filialei Iași a Academiei Române CS I dr. Dumitru BULGARIU, Colectivul de Geografie al Filialei Iași a Academiei Române

Comitet științific

Acad., prof. univ. dr. Dan BĂLTEANU – Academia Română, Secţia de Ştiinţe Geonomice Prof. univ. dr., m.c. Alexandru UNGUREANU – Academia Română, Filiala din Iaşi Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Geografie şi Geologie Prof. univ. dr., CS I Eugen RUSU – Filiala din Iaşi a Academiei Române, Colectivul de Geografie Prof. univ. dr., CS I Dumitru BULGARIU – Filiala din Iaşi a Academiei Române, Colectivul de Geografie CS I dr. Cristian PATRICHE – Filiala din Iaşi a Academiei Române, Colectivul de Geografie Conf. univ.dr.ing.Lilian NIACȘU – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Geografie şi Geologie
Termen pentru primirea abstractelor10.09.2020
Termen pentru primirea lucrărilor conferinței15.10.2020