Tourism and Rural Space in National and International Context – TARS (The 24th Edition) / Turism și Spațiu Rural în Context Național și Internațional – TARS (Ediția a XXIV-a)

Evenimentul își propune să promoveze cercetarea științifică în domeniul turistic, să argumenteze și să susțină necesitatea dezvoltării acestui sector și a altor sectoare conexe, prin strategii adecvate.

Spațiul de prim interes este cel românesc, însă contextul internațional se regăsește, la rândul său, în centrul preocupărilor științifice pe care conferința le promovează spre dezbatere.

Principalele domenii de analiză ale prezentei ediții sunt: turismul rural, agroturismul, ecoturismul; turismul în contextul dezvoltării naționale, regionale și globale sustenabile; tradiționalism vs. modernism în domeniul turistic; management și marketing turistic; e-turism; abordări pluridisciplinare și interdisciplinare ale dezvoltării sectorului turistic (perspective economice, antropologice, sociologice, psihologice, etnografice, folclorice, legislative etc.); exemple de bune practici în domeniul turistic la nivel național și internațional.

Se pot adăuga și alte teme din sfera domeniului de interes, în funcție de preocupările științifice ale participanților.

Link la formularul de înscriere: https://www.tarsconference.com/

Persoane de contact: Georgia-Daniela Tacu Hârșan geo_tacu@acadiasi.ro, Alina Haller alina.haller@acadiasi.ro

Invitație.pdf

Invitation.pdf

Program TARS 2022.pdf

Organizatori:

1) Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iași
2) Agenția Națională a Zonei Montane, Vatra Dornei – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
3) Centrul de Economie Montană – CE-MONT, Vatra Dornei, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” – Academia Română

Comitet organizatoric:

Cercet. șt. drd. Georgia-Daniela Tacu Hârșan, ARFI – ICES „Gh. Zane”
Cercet. șt. II dr. Alina Haller, ARFI – ICES „Gh. Zane”
Ing. dr., Dănuț Ungureanu, director, Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi – CEFIDEC, Agenția Națională a Zonei Montane, Vatra Dornei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; cercet. șt. III, Centrul de Economie Montană – CE-MONT, Vatra Dornei, Institutul Național de Cercetări Economice ,,Costin C. Kirițescu”, Academia Română

Comitet științific:

Gina-Ionela Butnaru, FEAA, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași
Raluca Clipa, FEAA, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași
Ved Pal Singh Deswal, Maharshi Dayanand University, Rohtak, Haryana, India
Gül Erkol Bayram, Sinop University, Sinop, Turcia
Elena Fuior, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chișinău, Republica Moldova
Juan Andrès Gutierrez, Euromontana – Asociation européenne pour les zones de montagne, Bruxelles, Belgia
Serhii Hakman, “Yuriy Fedkovych” Chernivtsi National University; Bukovinian Centre of Politology, Cernăuți, Ucraina
Alina Haller, ICES „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
Mihaela Ifrim, FEAA, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași
Daniela Matei, ICES „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
Puiu Nistoreanu, ASE, București
Teodor Păduraru, ICES „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
Radu Rey, Centrul de Economie Montană – CE-MONT, Vatra Dornei, Institutul Național de Cercetări Economice ,,Costin C. Kirițescu”, Academia Română
Georgia-Daniela Tacu Hârșan, ICES „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași
Ion Talabă, ICES „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași
Dănuț Ungureanu, Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi – CEFIDEC, Agenția Națională a Zonei Montane, Vatra Dornei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Centrul de Economie Montană – CE-MONT, Vatra Dornei, Institutul Național de Cercetări Economice ,,Costin C. Kirițescu”, Academia Română

Conferinta nationala cu participare internationala

27.05.2022

Online

25 februarie 2022 (primul call)
31 martie 2022 (primul call)