Vectori ai dezvoltării rurale în Regiunea Nord-Est a României (ediția a IV-a)

În ultimii ani, sistemele agroalimentare au fost puternic afectate de schimbările climatice, într-un context geopolitic și economic complex, iar alimentele au revenit ca element central al vieții, alături de sănătate. Alimentația sănătoasă pentru toți depinde de condițiile sociale, economice și tehnice ale producției, procesării și valorificării alimentelor. A apărut, astfel, necesitatea regândirii și revalorizării producțiilor locale, a lanțurilor de aprovizionare și a legăturilor stabilite la nivel teritorial, în vederea creșterii rezilienței sistemelor agroalimentare și asigurării dezvoltării lor durabile. Ca urmare, preocupările care vizează dezvoltarea durabilă a societăţii s-au intensificat prin integrarea cerinţelor de protecţie a mediului în toate domeniile de activitate, inclusiv în producţia  agricolă și alimentară. În acest context, sistemele agroalimentare globale se află și ele într-o schimbare radicală, generată de implicațiile necesității de utilizare rațională a  resurselor și impactul practicilor agricole asupra mediului.

Sesiunea științifică propune o tematică care să dezbată diferite aspecte privind  transformările care au loc în sistemele agroalimentare, consecințele sociale, economice și de mediu ale acestora, efectele asupra activităților din întreg lanțul agroalimentar și asupra întregii societăți prin intermediul unei abordări cuprinzătoare ce include: promovarea producției agricole durabile și reziliente, resursele necesare producției, prelucrării și distribuției produselor agroalimentare, asigurarea accesului la alimente sănătoase și hrănitoare, garantarea tratamentului echitabil al tuturor actorilor economici din sistemul agroalimentar și, nu în ultimul rând, reducerea pierderilor și a risipei de alimente.

Termen limită pentru primirea abstractelor: 20.08.2024

Invitație

Organizatori:

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane”, Iaşi
Institutul de Economie Agrară (Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”), București

Comitet organizatoric:

Krisztina Melinda Dobay, I.C.E.S. „Gheorghe Zane”
Daniela Matei, I.C.E.S. „Gheorghe Zane”
Camelia Gavrilescu, IEA – AR București
Elisabeta Roșu, IEA – AR București

Comitet științific:

Dr. Cecilia Alexandri – Director, Institutul de Economie Agrară, București
Dr. Cornelia Alboiu – Șef sector Piețe agricole, Institutul de Economie Agrară, București
Dr. Krisztina Melinda Dobay – Coordonator Colectivul de Economie Rurală, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” Iaşi
Dr. Sebastian Doboș – Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” Iaşi
Dr. Camelia Gavrilescu – Șef sector Economia fermelor și a mediului, Institutul de Economie Agrară, București
Dr. Lucian Luca – Director adjunct, Institutul de Economie Agrară, București
Dr. Daniela Matei – Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” Iaşi
Prof. Dr. Nicoleta Mateoc-Sîrb – Coordonator, Centrul de Cercetări pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României, Academia Română – Filiala Timișoara
Dr. Mihai Talmaciu – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași
Dr. Monica Mihaela Tudor – Șef sector Economie și dezvoltare rurală, Institutul de Economie Agrară, București

Sesiune științifică națională
16 octombrie 2024, ora 9:30

on-line