Workshop – Introducere în R Programming pentru Cercetarea Științifică

În data de 30 mai 2018 a avut loc workshop-ul Introducere în R Programming pentru Cercetarea Științifică. Au participat: cercetători și masteranzi din cadrul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Institutului de Filologie Română „A. Philippide” și Institutului de Arheologie ale Academiei Române – Filiala Iași, și din Cadrul Facultății de Istorie A Universității „Al. I. Cuza” din Iași. Tutore: George Bodi.

Tematica wokshop-ului s-a concentrat pe aspectele fundamentale ale abordării statistice a seturilor de date și a utilizării R, cu următoarele puncte de discuție:

 • Importul datelor in format .csv și .xls in mediul de lucru R
  • Pachete prezentate: openxlsx și readxl
 • Analiza exploratorie a datelor
  • Privire generală rapidă cu pachetul DataExplorer
  • Analiza și vizualizarea distribuției variabilelor categorice cu ajutorul pachetelor ggplot2 (barcharts) și dplyr (text)
  • Analiza și vizualizarea distribuției variabilelor continue cu ajutorul pachetelor ggplot2 (histograme) și dplyr (text)
  • Analiza și vizualizarea distribuției unei variabilele continue în funcție de o variabilă categorică cu ajutorul pachetului ggplot2 (grafice de distribuție a frecvenței)
  • Crearea de sub-seturi în funcție de coloane sau rânduri în R Base
  • Analiza și vizualizarea covariației între o variabilă continuă și o variabilă categorica  cu ajutorul pachetului ggplot2
  • Analiza și vizualizarea covariației între două variabile continue sau două variabile categorice cu ajutorul pachetului ggplot2
  • Analiza și vizualizarea covariației între variabile multiple cu ajutorul pachetului Car
  • Analiza și vizualizarea corelației între variabile numerice multiple cu ajutorul pachetului corrplot
 • Reducerea dimensionalității datelor
  • Reducerea dimensionalității seturilor de date cu variabile numerice și vizualizarea inițială a grupării observațiilor cu ajutorul analizei componentei principale și a pachetelor pca3d, factominer și factoextra
  • Reducerea dimensionalității seturilor de date cu variabile categorice și vizualizarea inițială a grupării observațiilor cu ajutorul analizei corespondențelor multiple și a pachetelor factominer și factoextra

Mulțumim gazdelor noastre din cadrul Departamentului pentru Cercetarea Tehnologiilor Digitale Discursive (ICES „Gh. Zane”) și a laboratorului digital RDRP pentru tot sprijinul acordat în organizarea întâlnirii.

Referință: Tehnologii Digitale de Asistență CDI

Organizatori:

Comitet organizatoric:

Comitet științific:

Atelier R Programming