Axinte Șerban – Octavian

Cercetator: Axinte Șerban – Octavian

Cercetător științific gradul II la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași, colaborator la mai multe reviste culturale, „Observator cultural”, Dilema Veche”,„Vatra”, „Astra”, „Scriptor”. A publicat articole, studii și recenzii în mai multe reviste științifice din țară. Din anul 2021 este redactor asociat al editurii Junimea din Iași, unde coordonează mai multe colecții de carte. Între anii 2005 și 2017 a fost redactor la revista cu profil academic „Philologica Jassyensia”. În perioada 2001 – 2007 a fost redactor și secretar general de redacție al revistei „Timpul” din Iași.

Este autor al volumelor de versuri: Starea balanței (Eurocart,1996), Pragurile Apeiron (ouTopos, 1999), lumea ți-a ieșit așa cum ai vrut  (Vinea, 2006, 2015), păpădia electrică (Casa de pariuri literare, 2012, 2021) și Scrâșnetul dinților (Cartier, 2021), studiile Definițiile romanului. De la Dimitrie Cantemir la G. Călinescu (Timpul, 2011), Poetici ale romanului european reflectate în critica românească postbelică (Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2013) și Gabriela Adameșteanu. Monografie, antologie comentată, receptare critică (Tracus Arte, 2015). A coordonat, împreună cu Ofelia Ichim, volumul colectiv Concepte în mișcare. Studii despre stadiul actual al criticii și istoriei literare românești (Editura Academiei Române, 2010) și, împreună cu Lia Faur, volumul colectiv Cum citesc bărbații cărțile femeilor (Polirom, 2017).

Este coautor al Dicționarului general al literaturii române (coord. Eugen Simion, Editura Univers enciclopedic 2004-2009). O ediție mai amplă a acestui dicționar a fost publicată între anii 2016 și 2022 la Editura Muzeului Național al Literaturii Române.

A primit Premiul USR – Filiala Iași pentru poezie (2013) și Premiul „Lucian Blaga” al Academiei Române pentru critică literară (2013). Despre activitatea sa literară și științifică au fost publicate în presa de specialitate numeroase articole și recenzii.

 

Listă lucrări

 

Lista de proiecte:

Dicționarul general al literaturii române (DGLR), ed I și ed. II, Enciclopedia scrierilor memorialistice românești (ESMR)

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Doctor
Cercetător Științific Gradul II

Implicare în proiecte

No data was found