Clim Marius-Radu

Cercetator: Clim Marius-Radu

Marius-Radu Clim este cercetător în cadrul Departamentului de Lexicologie și Lexicografie, din Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași din 2004. De la început a fost interesat de domenii precum informatizarea lexicografiei românești, editarea unui dicționar direct în format electronic și digitizarea lucrărilor lexicografice academice românești. În etapa formării ca lexicograf, concretizată prin participarea sa la activitățile de redactare și revizuire din cadrul Dicționarului academic al limbii române (DLR), a existat o preocupare de informatizare a resurselor și proceselor editoriale ale dicționarului academic. Astfel, cercetătorul a digitizat lista bibliografică pentru a permite o căutare rapidă (pe proiectul Dicționarul explicativ al limbii române în format electronic. Studii privind achiziționarea 2003-2005) și a fost responsabil de scanarea bibliografiei DLR, însumând peste 4000 de titluri, în cadrul proiectului eDTLR – Dicționarul tezaur al limbii române în format electronic, un proiect complex, 2007-2010, coordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În cadrul unui proiect ulterior (CLRE. Corpus lexicografic esențial al limbii române. 100 de dicționare din bibliografia DLR aliniate la nivel de intrare și parțial la nivel de sens, 2010-2013), cercetătorul a lucrat la realizarea unui corpus de 100 de dicționare din istoria lexicografiei românești, aliniate pe intrări, prin care să se poată optimiza activitatea de documentare privind editarea dicționarului tezaur al limbii române.

Prin implicarea sa, ca membru coordonator, în proiectul european ENeL: European Network of e-Lexicography (http://www.elexicography.eu/), 2013-2017, au fost promovate realizările românești în domeniul lexicografiei, prin conectarea de dicționare electronice românești cu alte resurse europene (http://www.dictionaryportal.eu/en/). De asemenea, calitatea de observator în cadrul unui proiect Orizont 2020 numit European Lexicographic Infrastructure – ELEXIS (https://elex.is/, 2018-2022) a reprezentat o oportunitate deosebită de a accesa diverse servicii și instrumente disponibile și de a testa aceste resurse pentru limba română.

Aceste demersuri au fost susținute și prin articole publicate și prin participări la conferințe, mai ales în limbi de circulație internațională, pentru facilitarea accesului cercetătorilor la realizările din domeniul lexicografiei academice românești. O parte dintre studiile și articolele prezentate în Lista de lucrări sunt indexate în baze de date internaționale, cum ar fi ISI Clarivate Analytics – ESCI, CEEOL,  EBSCO, ERIH PLUS, The LINGUIST LIST, MLA, PROQUEST, SCIPIO, SpringerLink e-journals, și altele.

În contextul acestor preocupări a apărut o nouă direcție de cercetare personală și anume studiul neologismelor în limba română, în special a modului în care acestea au fost tratate în dicționare. Cercetarea s-a concretizat într-o teză de doctorat, care a fost apoi publicată: Neologismul în lexicografia românească, Iași, Editura Universității „Alexadru Ioan Cuza”, 2012.

Cercetătorul a făcut parte din 15 proiecte naționale și internaționale care au avut legătură cu filologia și lexicografia românească. A obținut cinci premii naționale pentru publicarea de cărți (cel mai important dintre acestea este Premiul „Timotei Cipariu„ al Academiei Române pentru DLR. Dicționar al limbii române. Litera L (l-lherzolită), primit în 2010). Este implicat în organizarea conferințelor naționale și internaționale ale institutului. De asemenea, face parte din colectivul de redacție al revistei „Philologica Jassyensia” din Iaşi, indexată în mai multe baze de date internaționale.

 

Lista de lucrări:

  1. Neologismul în lexicografia românească Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, 355p., ISBN 978-973-703-794-7

https://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/logos/neologismul-in-lexicografia-romaneasca-1081/1

  1. Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Bucureşti, Editura Academiei Române. Tomul I, Partea a 8-a. Litera E (es-ezredeş), 2010, 361 p. Tomul I, Partea a 7-a, Litera E (e-erzaţ), 2009, 388 p. Tomul IV, Litera L (l-lherzolită), 2008, 778 p. https://dlr1.solirom.ro/
  2.  articol Marius-Radu Clim (coautor), The image of the monolingual dictionary across Europe. Results of the European survey of dictionary use and culture in “International Journal of Lexicography”, Oxford University Press, 2018, 23 p., publicat online la adresa https://academic.oup.com/ijl/advance-article-abstract/doi/10.1093/ijl/ecy022/5237031?redirectedFrom=fulltext

 

Lista de proiecte:

  1. ENeL: European Network of e-Lexicography (http://www.elexicography.eu/), 2013-2017
  2. European Lexicographic Infrastructure – ELEXIS (2018-2022) proiect Horizon 2020 (https://elex.is/)
  3. CLRE – Corpus lexicografic românesc electronic (https://clre.solirom.ro/)

 

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Doctor
Cercetător Științific Gradul I
marius.clim (at) gmail.com