Matei Daniela

Cercetator: Matei Daniela

Daniela Matei a absolvit, în anul 1995,  Facultatea de Economia și Administrarea afacerilor, secția Economia producției agricole și silvice, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi și este doctor în Economie din anul 2005, în cadrul Școlii doctorale a Universității „Al.I. Cuza” din Iași.

Din anul 2018 este cercetător științific gradul II la Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române – Filiala Iași, unde activează începând din anul 2000.

Domenii de cercetare: economie agrară, dezvoltare rurală, antreprenoriat rural, turism rural, agroturism, activități neagricole din spațiul rural, grădini urbane și rurale, arii protejate, reziliența economică și socială a ariilor rurale montane cu activitate minieră, comunități periurbane.

Activitatea de cercetare desfășurată se reflectă în cele peste 150 de comunicării la conferințe științice naționale și internaționale precum și prin publicarea a peste 100 de studii și articole, în calitate de autor sau co-autor, dintre care se remarcă:

  • 7 lucrări publicate în reviste Web of Science, dintre care 2 cu factor de impact;
  • 2 cărți de unic autor;
  • 2 capitole în volume colective publicate în țară
  • 2 capitole în volume colective publicate în străinătate
  • 30 de articole în reviste BDI;
  • 2 rapoarte internaționale (co-autor).

În cei 22 ani de activitate a fost implicată în implementarea proiectelor extrabugetare, fiind membră în 24 de proiecte naționale și internaționale.

În anul 2020, a fost distinsă cu premiul Fundației Culturale a Bucovinei, pentru contribuția la volumul științific colectiv “Les Friches minieres: paysage culturel et enjeu de développement rural. Regards croisés entre la Bucovine et la Wallonie”, Eds. Chiriță Viorel, Serge Schmitz, Atelier des Presses, Liège, 2017.

În anul 2021, a fost distinsă cu premiul PRECISI-2021 „Premierea rezultatelor cercetării – articole”, acordat de UEFISCDI – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, pentru contribuția la realizarea lucrării „Impact of Covid-19 on farming systems in Europe through the lens of resilience thinking”.

 

Listă de lucrări:

 

Listă de proiecte:

Doctor în economie
Cercetător Științific Gradul II
danielamatei (at) ices.acadiasi.ro

Implicare în proiecte

No data was found