Dragomir Mioara

Cercetator: Dragomir Mioara

Ca cercetător lingvist şi filolog, m-am format prin studiu, prin cercetarea unor teme importante din filologie, istoria limbii române literare vechi, lexicologie, lexicografie, semantică, paleografie şi limbă literară şi m-am oprit, prin analiză de tipul criticii de întâmpinare, asupra câtorva volume din literatura recentă. Rezultatele sunt concretizate în lucrările personale publicate şi în comunicări la diverse manifestări ştiinţifice, în aportul la o serie de lucrări colective şi în participarea la mai multe proiecte de cercetare, enumerate în CV (vezi şi Lista de lucrări).

Spirit constructiv, bazat pe studiu şi creativitate, perseverenţă, rigurozitate, exigenţă, acribie, iniţiativă, minuţiozitate, altruism, calităţi pe care am înţeles să le folosesc în modul în care îmi organizez programul de studiu şi cercetare în lucrările personale, în proiectele în care am ales să colaborez și în modul în care mă implic în organizarea a diferite manifestări ştiinţifice.

 

Listă lucrări:

CLRE. Corpus lexicografic românesc electronic din planul de cercetare al Departamentului de lexicologie și lexicografie de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași, de: Alina-Mihaela Bursuc, Marius-Radu Clim, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Mariana Nastasia, Elena Isabelle Tamba (coord.), Claudius-Marian Teodorescu, 2021-2022, https://clre.solirom.ro/.

 

Hronograf den începutul lumii (Ms. 3517). Probleme de filologie, Iaşi, Editura Trinitas, 2007, 190 p. ISBN: 978-973-7834-97-3.

 

Hronograf den începutul lumii (Ms. 3517). Studiu lexicologic, vol I, Descrierea lexicului. Raportare la lexicul din traducerile mitropolitului Dosoftei. Raportare la lexicul epocii, 545 p. vol. II, Aplicarea conceptului de bază psihologică spirituală în lingvistică şi filologie. Hronograful este traducerea lui Nicolae Milescu Spătarul, 225 p. Iaşi, Editura Doxologia, 2017; ISBN general 978-606-666-619-0; ISBN vol. I: 978-606-666-620-6; ISBN vol. II: 978-606-666-621-3.

 

Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. I. Partea a 8-a. Litera E (Es-ezredeş), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, 361 p. ISBN: 973-27-1393-3; Tomul IV, Litera L (L-lherzolită), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, 778 p. ISBN: 978-973-27-0165-X; Tomul V. Litera L (Li-luzulă), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, 815p. ISBN: 978-973-27-0165-X; Tomul XIII. Partea a 3-a. Litera V (vîclă-vuzum) Literele W, X, Y (W–yucca), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, 1340 p. ISBN: 973-27-1248-1.

 

Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars XIII: Isaias, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 466p. ISBN: 978-606-714-023-1; Pars X.1: Esdrae I, Nehemiae (Esdrae II), Esther, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 358 p. ISBN: 978-606-714-169-6. Autori: Ana Catană-Spenchiu, Mioara Dragomir, Ana-Maria; Pars XVI: Daniel. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 212 p. ISBN: 978-606-714-174-0; Pars XII: Proverbia, Ecclesiastes, Canticum Canticorum. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 404 p. ISBN: 978-606-714-172-6; PARS XVIII: Nahum, Habacuc, Sophonias, Aggaeus, Zacharias, Malachias. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 246p. ISBN: 978-606-714-170-2; Pars XIX. Libri apocryphi: [Psalmus 151], Tobias, Iudith, Baruch, Epistola Ieremiae, Laudes Trium Iuvenum, Esdrae III, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 572 p. ISBN: 978-606-714-168-9; Pars XXI. Machabaeorum I, Machabaeorum II, Machabaeorum III, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 582 p. ISBN: ISBN: 978-606-714-139-9; Pars XV: Ezechiel, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 497. ISBN: 978-606-714-195-5; Pars XIV, Ieremia, Lamentationes Ieremiae, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014; Pars XXII, Pseudo-Josephus Flavius, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012. ISBN 978-973-703-852-4; Pars IX. Paralipomenon I, Paralipomenon II, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, 603 p. ISBN: 978-973-640-665-2; Pars VII. Regum I, Regum II, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008, 560 p. + DVD. ISBN: 978-973-703-399-4; Pars VI, Iosue, Iudicum, Ruth, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2005, 376p. ISBN: 973-703-079-6.

 

Vezi Lista de lucrări.

 

Lista de proiecte:

Membru în echipa de cercetare în proiecte naţionale:

Proiecte fundamentale ale Academiei Române:

Dicţionarul limbii române (DLR). Litera C, ediția a doua revizuită și adăugită (proiect fundamental al Academiei Române).

CLRE: Corpus lexicografic românesc electronic, realizat în cadrul Departamentului de lexicologie și lexicografie de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași, de: Alina-Mihaela Bursuc, Marius-Radu Clim, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Mariana Nastasia, Elena Isabelle Tamba, Claudius-Marian Teodorescu, 2021– prezent.

eDTLR. Dicționarul tezaur al limbii române în format electronic. Corectură de structură și publicare (în colaborare cu Institutul de Informatică Teoretică din Iaşi).

 

Proiecte naționale finanțate prin competiție:

2007–2010: CERCETĂTOR în grantul Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic – eDTLR (grant CNMP; director: prof. univ. dr. Dan Cristea).

2006–2007: CERCETĂTOR în grantul Resurse lingvistice în format electronic: Monumenta linguae Dacoromanorum. Pars VII. Regum I, Regum II – ediţie critică şi corpus adnotat (grant CNCSIS, director: CS I dr. Gabriela Haja).

2006–2007: CERCETĂTOR în grantul Etnonimia românească. Dicţionar istoric al numelor de ţări şi popoare în limba română (grant CNCSIS, director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu).

2001–2003: CERCETĂTOR în proiectul Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VI. Iosue, Judicum, Ruth (proiect CNCSIS director: prof. univ. dr. Alexandru Andriescu)

2000–2001: CERCETĂTOR în proiectul Dicţionarul limbajului poetic eminescian I Concordanţe (director: prof. univ. dr. Dumitru Irimia).

 

Colaborator (extern) la proiecte:

2008–2011: Cercetător, colaborator extern la Centrul de Studii Biblice „Monumenta linguae Dacoromanorum” (proiect interdisciplinar al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu).

 

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Doctor
Cercetător Științific Gradul I
mioaradragomir_2006 (at) yahoo.com

Implicare în proiecte

No data was found