Drăgulănescu Sebastian

Cercetator: Drăgulănescu Sebastian

Poet, critic şi istoric literar. Absolvă Facultatea de litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în 1993. Predă în învăţământul preuniversitar în perioada 1994-2002, la diferite școli și licee, în calitate de profesor de limba și literatura română. Din 2002 lucrează la Departamentul de Istorie literară al Institutului de Filologie ,,Alexandru Philippide”. Susţine teza de doctorat în 2009 cu tema Strategii ale comicului în creaţia eminesciană. Publică studii, eseuri, poezie şi proză, cronici literare, recenzii în „Studii eminescologice”, „Intertext”, „Convorbiri literare”, „Dialogica”, „Timpul”, „Cronica”, „Anuarul de Lingvistică și Istorie Literară”, „Philologica Jassyensia”, „Journal of Romanian Literary Studies”, „Romanian Journal of Artistic Creativity”. În 1991 publică volumul de poezie Din jurnalul unui înger, iar în 2010 apare volumul de versuri Somnul Paradisului. Scrisori către Amelie, nominalizat la premiile „Observatorului Cultural”. De asemenea, publică în 2012 Eminescu și comicul. Strategii și stratageme estetice. Participă la diferite proiecte de cercetare și granturi naţionale. Este coautor la proiectul Academiei Române Dicţionarul General al literaturii române, volumele I-VII, ediția întâi, și la Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Semne şi sensuri poetice, vol. I, Arte (2006) şi Dicţionarul limbajului poetic eminescian, vol. II, Elemente primordiale (2007). Lucrează în echipa DGLR, ediția a doua, și la proiectul Enciclopedia scrierilor memorialistice românești (din 2013). Elaborează un proiect special care reflectă dinamica scrierilor românești în cadrul literaturii europene, în paradigmă metamodernă (din 2020). Co-autor al volumului Orientări culturale metamoderne – proza europeană actuală, apărută la o editură ieșeană acreditată (2023).

Contribuția personală definitorie la cercetarea eminescologică este cartea Eminescu și comicul. Strategii și stratageme estetice în creația eminesciană. Deși tematica lucrării este fără precedent, volumul nu urmărește deconstruirea mitului poetului naţional, ci scoaterea din relativa letargie a capacității critice de a actualiza creația marelui clasic, conferind perspective noi de hermeneutică și meditație asupra operei eminesciene. Prin analize integrale, se demonstrează că dimensiunea comică este o componentă salutară a creaţiei, derivând din structura paradoxală a gândirii eminesciene, de un scepticism insolit. La acest scriitor, comicul este fie în intenţie, fie în stil, fie în construcţia textelor, și se insinuează în conţinuturile grave, pune sub semnul întrebării valorile, inclusiv a propriei opere, în ironie şi autoironie, acordând şansa receptorului de a relativiza lectura și de a varia interpretarea. Este o perspectivă inedită asupra lucrurilor, vizând deschiderea operei către actualitate, împotrivindu-se stereotipurilor. În afara fondului estetic, lucrarea împrospătează maniera de a aborda analiza unei opere, prin integrarea multiplelor viziuni, asupra celor trei segmente ale operei publicate de Eminescu însuşi, poezia, proza şi publicistica, concepute ca nişte vase comunicante prin care ideile circulă liber, vădindu-şi complexitatea dilematică. Valenţele comicului, ironia, parodia, grotescul, absurdul sunt deschiderile posibile, care asigură vitalitatea unei creaţii clasice, pornind dintr-o structură genială şi paradoxală, dar rămânând în cele din urmă modernă, nesfârşitele eforturi interpretative adăugându-i noi valențe. Cartea noastră, având o ţinută ştiinţifică deosebită, însoţită de un aparat teoretic amplu, suscită în continuare interesul în domeniul cercetării literare, şi apare ca o reală oportunitate în mediul profesoral, dezvoltând alte metode şi modalităţi de interpretare a literaturii de actualitate.

 

Listă lucrări:

 

 1. (autor) Eminescu și comicul. Strategii și stratageme estetice, prefață de prof. univ. dr. Lucia Cifor, Iași, Editura Alfa, 2012, 258 pagini, ISBN 978-606, 540-103-7
 2. (autor) ) Orientări culturale metamoderne – proza europeană actuală, Iași, Editura Institutul European (acreditată CNCS – A – Filologie), 2023, 360 pagini, ISBN 978-606-24-0370-6
 3. (co-autor) Dicţionarul General al Literaturii Române, ediția I, volumele I – VII, București, Editura Univers Enciclopedic, 2004-2009 ~ 36 de articole de dicționar Irina Andone, Alice Călugăru, Ion Clopoțel, Vasile Constantinescu, Constantin Dram, Bucura Dumbravă, Leon Feraru, Mărgărita Miller-Verghy, Mara Nicoară, Liviu Papuc, Mircea Pavelescu, Corneliu Popel, Alexandru Popescu-Negură, Sebastian Popovici, Mircea Dem. Rădulescu, Theodor Râșcanu, Radu Rosetti, Radu D. Rosetti, Radu R. RosettiClaude Sernet, Marin Simionescu-Râmniceanu, I. U. Soricu, Dorin Spineanu, Aurel Ștefanachi, George Tofan, N. V. Turcu, Nicolae Turtureanu, Alexandru Tzigara-Samurcaș, Sandu Tzigara-SamurcașGrigore ȚuguiPetre VanceaAlexandru VântulAlex. VernescuMihai ZavergiuA. L. ZissuȘtefania Rusu Zottoviceanu
 4. (co-autor) Dicţionarul General al Literaturii Române, ediția a II-a, coordonator general: Eugen Simion; coordonare şi revizie de Gabriela Danţiş, Gabriela Drăgoi, Laurenţiu Hanganu – ediția a doua, revizuită, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016-2020
 5. (co-autor) Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Semne și sensuri poetice, volumul întâi, Arte, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2005
 6. (co-autor) Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Semne și sensuri poetice, volumul al doilea, Elemente primordiale, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2007

 

Lista de proiecte:

Proiecte fundamentale Academiei Române și granturi universitare, precum și alte proiecte internaționale

 •  2004-2009: Dicţionarul General al Literaturii Române (DGLR), ediția întâi (membru în echipa de cercetare)
 • 2016-2020: Dicţionarul General al Literaturii Române (DGLR), ediția a doua (membru în echipa de cercetare)
 • 2013-2023: Enciclopedia Scrierilor Memorialistice Românești (ESMR) (membru în echipa de cercetare)
 • 2004-2006: Grantul CNCSIS – tip IDEIDicționarul limbajului poetic eminescian (DLPE) (cod 659)

 

Rezultatele cercetării:

 • DGLR – 7 volume de dicționar (membru în echipa de elaborare)
 • DLPE: Semne și sensuri poetice, vol I, Arte, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2005, ISBN 973-703-057-5,  246 p. (membru în echipa de elaborare)
 • DLPE: Semne și sensuri poetice, vol II, Elemente primordiale, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, ISBN 978-973-703-232-4, 296 p. (membru în echipa de elaborare)

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Doctor în Filologie
Cercetător Științific Gradul III
institutul.philippide (at) acadiasi.ro

Implicare în proiecte

No data was found