Eugen Huzum

Cercetator: Eugen Huzum

Licențiat în filosofie (1998) și științe politice (2001), absolvent de studii aprofundate în „teorii ale comunicării și ale filosofiei analitice” (1999) și doctor în filosofie (din 2005), cu o teză despre critica ideii de fundament și a fundaționalismului în filosofia contemporană.

Editor șef al revistelor Logos & Episteme. An International Journal of Epistemology și Symposion: Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences.

Domenii de specializare și interes: filosofia politică (în special teoriile dreptății, realismul și moralismul, multiculturalismul și teoria democrației), metafilosofia (metodologia filosofică în general și metodologia filosofiei politice – cu precădere ceea ce este numit de obicei „teorie ideală” – în particular) și epistemologia (teoriile întemeierii epistemice, mai ales fundaționalismul).

Contribuții academice: explicarea și justificarea distincției între teoria ideală și teoria non-ideală a dreptății; explicarea și apărarea moralismului – în paralel cu critica noului realism – în filosofarea politică; explorarea și explicarea unor concepte, teorii sau curente cheie din filosofia politică recentă (dreptatea și primatul dreptății, fezabilitatea și constrângerea fezabilității, egalitatea umană fundamentală, rezonabilitatea, rawlsianismul, egalitarianismul, multiculturalismul, neutralismul liberal); examinarea validității ideii de fundament sau de temei ultim al cunoașterii ori adevărului (și, în același timp, a  tezelor „postmodernității filosofice” și „sfârșitului epistemologiei”). Autor al cărților În afara eticii? Filosofia politică și principiile morale și Ideal – nonideal. Filosofia unei distincții în teoria dreptății, ambele publicate în 2016 de Institutul European din Iași. Coordonator al volumelor Concepte și teorii social-politice (Institutul European, 2011) și Teorii si ideologii politice (Institutul European, 2013). Co-editor al volumului In memoriam Teodor Dima (Editura Academiei Române, 2020).

Director de Institut
Doctor în filosofie
Cercetător Științific Gradul I
eugenh76 (at) yahoo.com

Implicare în proiecte

No data was found