Frasin Irina

Cercetator: Frasin Irina

Irina Frasin este cercetătător în științele sociale în cadrul Institutului de Cercetări economice și sociale “Gh. Zane”, Academia Romană, filiala Iași. După ce a urmat studii în domeniul filosofiei și istoriei a predat la Universitatea Al. I. Cuza din Iași seminarii de filosofie greacă, antropologie culturală și comunicare interculturală. În prezent, preocuparile s-au concentrat cel mai mult pe domeniul antrozoologiei și etologiei (urmând un nou program de master Ethology and Human Animal Interaction la USAMV Cluj-Napoca). Este coeditor al seriei de lucrări de Studii de Antrozoologie (Interacțiunea om – animal din perspectivă multidisciplinară, Editura Prouniversitaria 2019, Gândind dincolo de limite, Editura Prouniversitaria 2020, Etica și lumea non-umană, Presa Universitara Clujeana 2021, Animal Life and Human Culture, Presa Universitara Clujeana 2022, Non-human Animals in Open Societies în curs de publicare în 2023) și autoare a numeroase studii și articole în domeniile antrozoologiei, comunicării interculturale și filosofiei culturii.

 

I’m a researcher in the Institute of Social and Economic Research, Romanian Academy, Iasi Branch. My basic formation and research interests were in philosophy and history. For about 10 years I also taught classical Greek philosophy and intercultural communication in the “Alexandru Ioan Cuza University” of Iasi. Lately I began to focus my research on anthrozoology, moving from intercultural communication to inter species communication. Presently I am involved in a new master program on Ethology and Human Animal Interaction in the University of Agricultural Studies and Veterinary Medicine in Cluj-Napoca. I am co-editing the series of books Anthrozoology Studies (Human –Animal Interaction from a multidisciplinary perspective, Prouniversitaria 2019, Thinking beyond Borders, Prouniversitaria 2020, Ethics and the non-human world, Presa Universitara Clujeana 2021, Animal Life and Human Culture, Presa Universitara Clujeana 2022, Non-human Animals in Open Societies coming up in 2023).

Cercetător Științific
irina.anthrozoology (at) gmail.com