Bejenaru Luminita

Cercetator: Bejenaru Luminita

Dr. Habil. Luminiţa Bejenaru s-a născut la Piatra Neamţ, la 26 decembrie 1965. A obținut diploma de licenţa și pe cea de doctorat în Biologie (specializarea Anatomie comparată) la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), în 1988 și, respectiv, 2000.

În perioada 1995-1998, a realizat mai multe stagii de specializare postuniversitară în paleontologie și arheozoologie la Universitatea din Liège (Belgia).

Din anul 1992, face parte din colectivul de cadre didactice al Facultății de Biologie, UAIC, începând ca asistent și ajungând în prezent profesor universitar.

În anul 2017 a obținut abilitarea în domeniul Biologie, afiliindu-se în calitate de conducător de doctorat la aceeași universitate, în cadrul Școlii Doctorale de Biologie.

A coordonat Programul Internațional Intensiv Erasmus (2001-2003), precum și opt proiecte de cercetare; a participat la organizarea diferite întâlniri științifice internaționale și naționale.

A fost președinta Comisiei I a Senatului UAIC, pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în mandatele 2012-2016; 2016-2020.

În perioada 2005-2008, a condus Departamentul de Zoologie și Ecologie, respectiv de Biologie Animală, în UAIC; a fost prodecan al Facultății de Biologie și Șef al Laboratorului Profesional de Biologie Animală în perioada 2008-2012.

Din 2020 este Directorul Școlii Doctorale de Biologie din UAIC.

In cadrul Academiei Române – Filiala Iași, Centru de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, activează din anul 2014 ca cercetător științific II, cu jumătate de normă, implicându-se în activitatea managerială a centrului, în realizarea proiectelor de cercetare și îndrumarea tinerilor cercetători.

Interesele actuale de cercetare includ arheozoologia, anatomia comparată, paleoantropologia, publicând numeroase articole și cărți științifice.

Dr. habil. Luminița Bejenaru este membră în Consiliul Internațional de Arheozoologie (ICAZ) și în Asociația Arheologilor Europeni (EAA).

Dr. habil.
Cercetător Științific Gradul II
bejlumi (at) yahoo.com

Implicare în proiecte

No data was found