Mihalache Cătălina

Cercetator: Mihalache Cătălina

Biografie profesională: Născută la 24 martie 1973, în Iaşi. A absolvit Liceul „Emil Racoviţă” (1991) şi Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (1996), din aceeaşi localitate. A urmat studii post universitare pe tema Românii în relaţiile internaţionale (1998-1999) şi a susţinut, în 2008, doctoratul cu tema Istorie şi politici educative în România secolului XX: modele, inovaţii, practici, la aceeaşi facultate de istorie. Între anii 1996-2002 a predat în învăţământul preuniversitar (Grup Şcolar „Dumitru Mangeron”, Iaşi). Din 2002 a fost angajată ca cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române, din Iaşi.

Evoluţie profesională: A avut mai multe burse şi stagii de cercetare la ”Georg Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung” (Braunschweig, mai 2003); Open Society Archives, Central European University (Budapesta, noiembrie 2003; iulie 2012); Süd-Ost Institut (München, august-septembrie, noiembrie-decembrie 2004 ; august-septembrie 2005); Center for Advanced Studies, Ludwig Maximilians Universität, München, (aprilie-iunie 2010). În perioada 2009-2013 a fost lector asociat la Facultatea de Istorie a Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, predând cursul şi seminarul Educaţie şi învăţământ în România anilor 1945-1989, în cadrul Masteratului de Istorie a comunismului românesc. A primit, în 2013, Premiul ”Aurelian Iordănescu”, oferit de Societatea de Ştiinţe Istorice din România, pentru lucrarea Didactica apartenenţei. Istorii de uz şcolar în România secolului XX.

A susţinut câteva zeci de comunicări ştiinţifice, naţionale sau internaţionale, majoritatea lor concretizându-se apoi în studii şi articole de specialitate. A fost director al proiectului de cercetare Women who shaped public education in Romania, in late 19th and early 20th centuries (2013-2015), finanţat de UEFISCDI (cod PN-II-RU-PD-2012-3-0048).

Competenţe ştiinţifice: Studiază, în principal, istoria educaţiei, didactica istoriei, educaţie patrimonială, memorie istorică; istorie socială şi culturală (istoria femeilor, a copilăriei, a familiei), cu preponderenţă în secolele XIX- XX

Lucrări: A publicat peste 50 de studii şi articole de specialitate. Volumele publicate sunt: Şcoala şi artizanatul. Interpretări culte ale artei populare (Cluj-Napoca, Editura Limes, 2007, 150p.); Didactica apartenenţei. Istorii de uz şcolar în România secolului XX (Iaşi, Editura Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, 2012, 337p.); Copilărie, familie, şcoală: politici educaţionale şi receptări sociale (Iaşi, aceeaşi editură, 2016, 354p.); Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească: instituţii, actori, strategii, volum coordonat împreună cu Dumitru Ivănescu (Iaşi, Editura Junimea, 2009, 338p.);  Educaţia publică şi condiţionările sale (secolelele XIX-XX), volum coordonat împreună cu Leonidas Rados (Iaşi, Editura Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, 2015, 403p.); Lumea lui Bălcescu, volum coordonat împreună cu Astrid Cambose şi Antonie Dumitru Chelcea (Cluj-Napoca, Editurile Mega/Argonaut, 2021). Dintre studiile recente, amintim: Talking Memories of the Socialist Age: School, Childhood, Regime, în Maria Todorova, Augusta Dimou, Stefan Troebst (eds.), Remembering Communism. Private and public Recollections of Lived Experienced in Southeast Europe  (CEU Press, Budapesta, 2014, p.251-266); Stephen the Great (1457-1504): A National Hero For Romanians, în Joseph Zajda, Tatyana Tsyrlina-Spady, Michael Lovorn (editors), Globalisation and Historiography of National Leaders. Symbolic Representations in School Textbook (New York, Springer, 2017, p.143-157); Commemoration festivals, împreună cu Andi Mihalache, în Joep Leerssen (eds.), în Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, vol.2, (Amsterdam University Press, 2018, p.1295-1296).

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

Cercetător Științific Gradul I
catalinamihalache (at) yahoo.com

0744980085

Implicare în proiecte

No data was found