Tamba Elena

Cercetator: Tamba Elena

Filolog, lexicograf, lingvist, iubitor de cuvinte, de frumos, de comunicare, de oameni…

Elena Tamba este interesată de cuvinte, de istoria și de circulaţia lor, de modul în care comunicarea dintre oamenii vorbitori ai aceleiaşi limbi sau ai unor limbi diferite influenţează evoluţia cuvintelor / limbilor, dar și de procesul de informatizare a cercetării românești.

A absolvit Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, specializarea Română – franceză (2000), apoi Studii Aprofundate de Lingvistică generală şi românească la aceeaşi Facultate (2001), unde a obținut și titlul de doctor în Filologie – în gramatica limbii române, cu o teză pe tema Vechi şi nou în sintaxa limbii române (2004).

În prezent, este cercetător științific I dr. în cadrul Departamentului de lexicologie și lexicografie de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” (din care face parte din 2001), fiind implicată în programul Tezaurul lexical al limbii române, în două proiecte fundamentale ale Academiei Române (DLR. Dicţionarul limbii române. Litera C, și CLRE. Corpus lexicografic românesc electronic) și în proiectul prioritar eDTLR.

Din septembrie 2022 este și coordonatorul acestui Departament. Este și membru în Consiliu ştiinţific al Institutului „Alexandru Philippide”. De altfel, cercetătoarea a coordonat și un proiect de tip TE, finanțat de CNCSIS, CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial, care a intrat, în anul 2014 în Planul de cercetare al Academiei Române, ca al doilea proiect fundamental pentru Departamentul de lexicologie și lexicografie (https://clre.solirom.ro/).

A fost sau este membru activ ori colaborator în 4 proiecte internaționale și 14 proiecte naționale.

A urmat stagii de specializare în lexicografie și etimologie romanică, în Franţa, la ATILF (2014) și în lexicografie computațională în Rusia, la Lexicom (2011).

Principalele domenii de interes și cercetare includ: lexicografia, e-lexicografia, lexicologia, neologia, terminologia, gramatica română, istoria limbii române, filologia și lingvistica românească, lingvistica computațională.

A publicat 3 cărți ca unic autor, 30 în calitate de coautor, a fost coeditor pentru 10 volume, a tradus 3 volume, a publicat cca 100 articole, studii, recenzii în reviste și lucrări de specialitate.

A susținut peste 170 de comunicări la manifestări științifice internaționale (Estonia, Austria, Croația, France, Italia, Lituania, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Republica Moldova, Rusia, Slovenia, Spania, Ungaria etc.) și naționale.

Calitatea lucrărilor sale este recunoscută prin cele 30 de recenzii și peste 240 de citări, precum și prin prezența în numeroase baze de date.

S-a implicat activ în programul „Academia Altfel”, dar și în coordonarea stagiilor de practică de cercetare a unor doctoranzi, masteranzi sau a unor colaboratori voluntari.

Membru în comitetele de organizare a manifestărilor științifice internaționale și naționale organizate de Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Iaşi şi de Asociaţia Culturală „A. Philippide” din Iaşi sau de alte instituții.

Face parte din colectivul de redacție al revistei „Philologica Jassyensia” (indexată ISI).

Activitatea sa a fost recunoscută prin cele 12 premii, diplome și distincții primite.

Pasionată şi de evoluţia cercetării româneşti, de informatizare şi de integrarea direcţiilor de cercetare din România în ceea ce se întâmplă pe plan internaţional, se implică activ în diverse proiecte (v. DÉRom) și organizații internaţionale (membru în Societatea de Lingvistică Romanică, dar și delegat pentru Academia Română în EFNIL, unde lucrează mult în domeniul politicilor lingvistice).

 

Lista de lucrări:

  1. (coautor la) Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă. Tomul I, Partea a 8 a. Litera E (es ezredeş), 2010, 361 p.; Tomul I, Partea a 7 a, Litera E (e erzaţ), 2009, 388 p.; Tomul IV, Litera L (l lherzolită), 2008, 778 p.; Tomul XIII. Partea a 3 a. Litera V (vîclă-vuzum) Literele W, X, Y (W-yucca), 2005, 578 p., Bucureşti, Editura Academiei Române.
  2. CLRE. Corpus lexicografic românesc electronic, realizat în cadrul Departamentului de lexicologie și lexicografie de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași, de: Alina-Mihaela Bursuc, Marius-Radu Clim, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Mariana Nastasia, Elena Isabelle Tamba (coord.), Claudius-Marian Teodorescu, 2021-2022, https://clre.solirom.ro/
  3. Elena Tamba, La lexicografía Rumana. Historia y Actualidad, in Lexicografía de las lenguas románicas. Perspectiva histórica. Volumen I, Edited by Félix Córdoba Rodríguez, Ernesto González Seoane, María Dolores Sánchez Palomino, De Gruyter, 2014, p. 265-282, ISBN 9783110310313.
  4. Elena Dănilă, Probleme de gramatică a limbii române, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 225 p. ISBN: 978 973 27 2082 0.
  5. Elena Dănilă, Andrei Dănilă, Dicţionar ilustrat de cuvinte şi sensuri recente în limba română, Bucureşti, Litera Internaţional, 2011, 320 p. ISBN: 978 606 600 252 3.
  6. Elena Isabelle Tamba, Le Processus de Numérisation de la Lexicographie en Roumanie: Présent et Perspectives, in „Lexikos” (AFRILEX Series), 2024, 34(1), 1-20; https://lexikos.journals.ac.za/pub/article/view/1857; DOI: https://doi.org/10.5788/34-1-1857.

Pentru evidența completă a publicațiilor, vezi Lista de lucrări.

 

Lista de proiecte:

Proiecte fundamentale ale Academiei Române în cadrul programului Tezaurul lexical al limbii române:

Director în proiecte de cercetare obţinute pe bază de contract/grant

 

Membru în echipa de cercetare în proiecte internaţionale:

 

Colaborator la:

 

Membru în echipa de cercetare în proiecte naționale finanțate prin competiție:

 

Colaborator (extern) la proiecte:

2011-2016: Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs. popular) a stărilor atmosferice. Studiu lingvistic (proiect CNCS; director: CS I dr. Cristina Florescu; http://dfa.philippide.ro/ro/index.php) – cercetător voluntar;

2008-2015: Centrul de Studii Biblice „Monumenta linguae Dacoromanorum” (proiect interdisciplinar al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu).

2006-2007: Resurse lingvistice în format electronic: Monumenta linguae Dacoromanorum. Pars VII. Regum I, Regum II – ediţie critică şi corpus adnotat (grant CNCSIS; director: CS I dr. Gabriela Haja).

Proiectul Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688 a fost realizat prin colaborarea cu cercetători românişti de la Albert-Ludwigs-Universität din Freiburg im Breisgau, Germania.

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Coordonator al Departamentului de lexicologie și lexicografie
Doctor
Cercetător Științific Gradul I
isabelle.tamba (at) gmail.com
isabelle.tamba (at) acadiasi.ro

Implicare în proiecte

No data was found