Concurs  pentru ocuparea postului contractual vacant de  Referent de specialitate gr. I, normă întreagă din cadrul Compartimentului IT

Data publicării: 28/04/2023

Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează la sediu concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 1336/28.10.2022, de Referent de specialitate gradul I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, din cadrul Compartimentului IT. Postul este necesar pentru a asigura îndeplinirea unor atribuții stabilite prin ROF-ARFI pentru Compartimentul IT, respectiv: gestionarea sistemului informatic al aparatului de lucru din cadrul Filialei, crearea cadrului procedural pentru ca sistemului informatic al ARFI să funcționeze în condiții de securitate, actualizarea site-lui ARFI, realizarea și exploatarea unor aplicații informatice de mici dimensiuni pentru structuri din cadrul aparatului de lucru al Filialei conform atribuțiilor din fișa postului.

Concursul va consta în următoarele etape: selecția dosarelor de înscriere la concurs în data de 16.05.2023, ora 10:00, proba scrisă în data de 25.05.2023, ora 10:00 și interviul în data de 06.06.2023, ora 10:00.

Condiţii:

1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din următoarele domenii: informatică; matematică; calculatoare și tehnologia informației; ingineria sistemelor; inginerie electronică și telecomunicații; cibernetică și statistică economică; informatică economică; contabilitate și informatică de gestiune.

2. Perfecţionări (specializări): Condiția prevăzută la pct. 1 se consideră îndeplinită și de către absolvenții de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă care au urmat în timpul studiilor universitare sau postuniversitare un program de formare profesională în domeniul IT.

3. Vechime: minim 4 ani de ocupare a unui post în condițiile deținerii unei diplome de studii superioare de specialitate.

Data-limită până la care condidații vor depune actele pentru dosarul de înscriere la concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare.

Date de contact: Ciobanu Irina – secretar comisie de concurs, telefon 0332101115, e-mail: irina.ciobanu@acadiasi.ro

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 12.05.2023, ora 14.

Anunț, bibliografie și tematică.pdf

Formular de înscriere si model Adeverință.doc