Concurs pentru ocuparea postului de Bibliotecar gradul II din cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”

Data publicării: 18/09/2020

Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8 organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 286/23.03.2011(actualizată), de Bibliotecar gradul II din cadrul Institutului de Filologie Română ”A. Philippide”, cu norma întreagă, pe durată nedeterminată.

Concursul va consta în două probe:  probă scrisă, în data de 12 octombrie, ora 10:00 şi un interviu în data de 15 octombrie 2020, ora 10:00.
Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor umaniste; vechime de minim un an în specialitate (bibliotecă) sau în domenii precum  educație sau cultură; cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, certificată prin diplomă universitară sau atestat.

Termenul de depunere a dosarelor este 02 octombrie 2020, ora 14:00. Relaţii suplimentare la telefon 0332 106 508 şi la sediul Institutului, str. Th. Codrescu, nr. 2.

Anunt.pdf

Tematica si bibliografie.pdf

Rezultatul selectiei dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf