Concurs pentru ocuparea postului de Bibliotecar gradul II din cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”

Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8 organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 286/23.03.2011(actualizată), de Bibliotecar gradul II din cadrul Institutului de Filologie Română ”A. Philippide”, cu norma întreagă, pe durată nedeterminată.

Concursul va consta în două probe:  probă scrisă, în data de 12 octombrie, ora 10:00 şi un interviu în data de 15 octombrie 2020, ora 10:00.
Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor umaniste; vechime de minim un an în specialitate (bibliotecă) sau în domenii precum  educație sau cultură; cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, certificată prin diplomă universitară sau atestat.

Termenul de depunere a dosarelor este 02 octombrie 2020, ora 14:00. Relaţii suplimentare la telefon 0332 106 508 şi la sediul Institutului, str. Th. Codrescu, nr. 2.

Anunt.pdf

Tematica si bibliografie.pdf

Rezultatul selectiei dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf

Organizatori

Comitet organizatoric

Comitet științific