Concurs pentru ocuparea postului de Cercetător științific din cadrul Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

Data publicării: 28/04/2023

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, organizează, începând cu data de 7.06.2023 ora 10:00,  concurs pentru ocuparea  postului vacant de cercetător științific, normă întreagă, în domeniul istorie, specializarea Istorie a relațiilor internaționale în secolul XIX – începutul secolului XX, editarea de documente privitoare la relațiile româno-habsburgice.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, Salarizare telefon 0332101115.

Anunț, Bibliografie și tematică.pdf

Cerere înscriere la concurs, declarație asumare răspundere și listă de lucrări.doc

Anunț.pdf