Concurs pentru ocuparea postului de Cercetător Științific gradul III, ½ normă, vacant în cadrul Institutului de Matematică ”Octav Mayer”

Data publicării: 14/12/2020

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Matematică ”Octav Mayer”, organizează,  începând cu data de 14 ianuarie 2021, ora 12:00,  concurs pentru ocuparea  postului vacant de Cercetător Științific gradul III, ½ normă, în domeniul Matematică, specializarea Ecuaţii cu derivate parţiale, Ecuaţiile dinamicii fluidelor, Control şi optimizare.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.  

Dosarul de concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.  

Data publicării anunțului: 14.12.2020               

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare,  telefon 0332101115.

Anunţ.pdf

Calendarul concursului.pdf

Tematică şi bibliografie.pdf

Grilă standarde minimale, necesare si obligatorii pentru ocuparea posturilor de CS III – IMOM.pdf

Cerere înscriere concurs, declaraţie asumare răspundere, fişa de evaluare, lista de lucrări_CS III.doc

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere.pdf

Rezultatul probei orale.pdf

Rezultatul final.pdf