Concurs pentru ocuparea postului de Cercetător științific gradul III, în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, specializarea Istorie literară

Data publicării: 20/03/2023

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, organizează,  începând cu data de 21.04.2023, ora 10:00, concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător științific gradul III, normă întreagă, în domeniul Filologie, specializarea istorie literară.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariatul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare telefon 0332101115.

Anunț, tematică și bibliografie.pdf

Cerere înscriere la concurs, fișa de evaluare, declarație asumare răspundere, lista de lucrări.doc

Grila privind standardele minimale.pdf

Rezultatul analizei dosarelor de înscriere la concurs.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul final.pdf