Concurs pentru ocuparea postului de Cercetător științific gradul III, în domeniul Filologie, specializarea lexicografie informatizată

Data publicării: 03/03/2023

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, organizează, începând cu data de 05.04.2023, ora 10:00, concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător științific gradul III, normă întreagă, în domeniul Filologie, specializarea lexicografie informatizată.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariatul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare telefon 0332101115.

Anunț, tematică și bibliografie.pdf

Cerere înscriere la concurs, fișa de evaluare, declarație asumare raspundere, listă de lucrări.doc

Grila privind standardele minimale.pdf