Concurs pentru ocuparea postului de Contabil șef gradul II din cadrul Biroului Financiar-Contabilitate

Data publicării: 14/09/2020

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 286/23.03.2011 (actualizată), de Contabil șef grad II, – din cadrul Biroului  Financiar – Contabilitate,  normă întreagă, perioadă nedeterminată (cu perioadă de probă 3 luni). Concursul va consta în două probe: proba scrisă  în data de 06.10.2020, ora 11.00  și interviul în data de 12.10.2020, ora 10.00.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice, vechime minimă 6 ani în specialitatea studiilor, din care minim 3 ani într-o instituție publică într-un departament financiar – contabil și minim 3 ani într-o funcție de conducere financiar – contabilă sau de gestionare a fondurilor publice ori a fondurilor externe nerambursabile, competențe manageriale privind gestionarea patrimoniului și/sau a fondurilor publice, capacitatea de a organiza și de a lucra în echipă,  capacitate de analiză şi sinteză, asumarea responsabilităţilor, cunoștințe operare PC – Windows, Microsoft Office, utilizarea programelor de contabilitate.

Termenul de depunere a dosarelor este 28.09.2020, ora 14.00. Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt.pdf

Tematica si Bibliografie.pdf

Model cerere inscriere la concurs.pdf

Rezultatul selectiei dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultat final.pdf