Concurs pentru ocuparea postului de Contabil șef gradul II din cadrul Biroului Financiar-Contabilitate

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 286/23.03.2011 (actualizată), de Contabil șef grad II, – din cadrul Biroului  Financiar – Contabilitate,  normă întreagă, perioadă nedeterminată (cu perioadă de probă 3 luni). Concursul va consta în două probe: proba scrisă  în data de 06.10.2020, ora 11.00  și interviul în data de 12.10.2020, ora 10.00.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice, vechime minimă 6 ani în specialitatea studiilor, din care minim 3 ani într-o instituție publică într-un departament financiar – contabil și minim 3 ani într-o funcție de conducere financiar – contabilă sau de gestionare a fondurilor publice ori a fondurilor externe nerambursabile, competențe manageriale privind gestionarea patrimoniului și/sau a fondurilor publice, capacitatea de a organiza și de a lucra în echipă,  capacitate de analiză şi sinteză, asumarea responsabilităţilor, cunoștințe operare PC – Windows, Microsoft Office, utilizarea programelor de contabilitate.

Termenul de depunere a dosarelor este 28.09.2020, ora 14.00. Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunt.pdf

Tematica si Bibliografie.pdf

Model cerere inscriere la concurs.pdf