Concurs pentru ocuparea postului de Muncitor calificat III (G), în cadrul Biroului Tehnic-Administrativ

Data publicării: 03/06/2022

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Muncitor calificat III (G), cu  normă întreagă, pe durată nedeterminată, din cadrul Biroului Tehnic-Administrativ.

Postul este necesar cu prioritate pentru:

  1. realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ce urmează a fi efectuate la clădirile şi spaţiile aflate în administrarea Academiei Române Filiala Iași aflate în raza Municipiului Iaşi;
  2. asigurarea supravegherii nepermanente, pe timpul funcţionării în sezonul rece,  a centralei termice ce deserveşte sediul administrativ al  A.R.F.I. din Iaşi, b-dul Carol I, nr.8.
  3. supravegherea în vederea funcţionării în parametri optimi a instalatiilor de utilităţi (instalatii apa, instalații termice interioare, instalaţii de scurgere, grupuri sanitare, mobilier de birou etc.)  din sediul administrativ al  A.R.F.I. din Iaşi, b-dul Carol I, nr.8.

Concursul va consta în trei probe: proba scrisă în data de 28.06.2022, ora 10:00, proba practică în data de 01.07.2022 , ora 10:00 și interviul în data de 06.07.2022 ora 10:00.

Condiţii: Studii generale; vechime minim 1 ani; certificat de calificare în domeniul tehnic pentru cel puţin una dintre calificările: mecanic, electrician, instalator, electromecanic, lăcătuş mecanic, zidar, zugrav. Deţinerea unui permis de conducere-minim categoria B constituie un avantaj.

Data-limită până la care condidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare.

Date de contact: Ciobanu Irina – secretar comisie de concurs, telefon 0332101115, e-mail: irina.ciobanu@acadiasi.ro Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunț, tematică și bibliografie.pdf

Cerere înscriere concurs.doc

Rezultatul selecției dosarelor de concurs.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul probei practice.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf