Concurs pentru ocuparea postului de Muncitor calificat III (G), în cadrul Biroului Tehnic-Administrativ

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Muncitor calificat III (G), cu  normă întreagă, pe durată nedeterminată, din cadrul Biroului Tehnic-Administrativ.

Postul este necesar cu prioritate pentru:

  1. realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ce urmează a fi efectuate la clădirile şi spaţiile aflate în administrarea Academiei Române Filiala Iași aflate în raza Municipiului Iaşi;
  2. asigurarea supravegherii nepermanente, pe timpul funcţionării în sezonul rece,  a centralei termice ce deserveşte sediul administrativ al  A.R.F.I. din Iaşi, b-dul Carol I, nr.8.
  3. supravegherea în vederea funcţionării în parametri optimi a instalatiilor de utilităţi (instalatii apa, instalații termice interioare, instalaţii de scurgere, grupuri sanitare, mobilier de birou etc.)  din sediul administrativ al  A.R.F.I. din Iaşi, b-dul Carol I, nr.8.

Concursul va consta în trei probe: proba scrisă în data de 28.06.2022, ora 10:00, proba practică în data de 01.07.2022 , ora 10:00 și interviul în data de 06.07.2022 ora 10:00.

Condiţii: Studii generale; vechime minim 1 ani; certificat de calificare în domeniul tehnic pentru cel puţin una dintre calificările: mecanic, electrician, instalator, electromecanic, lăcătuş mecanic, zidar, zugrav. Deţinerea unui permis de conducere-minim categoria B constituie un avantaj.

Data-limită până la care condidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare.

Date de contact: Ciobanu Irina – secretar comisie de concurs, telefon 0332101115, e-mail: irina.ciobanu@acadiasi.ro Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunț, tematică și bibliografie.pdf

Cerere înscriere concurs.doc

Rezultatul selecției dosarelor de concurs.pdf