Concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător Științific, în cadrul Institutului de Arheologie

Data publicării: 08/12/2020

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutului de Arheologie, organizează,  începând cu data de 11.01.2021, ora 9:00, concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător științific, normă întreagă, în domeniul Arheologie preistorică pe teritoriul carpato-nistrean, specializarea Paleoliticul superior vechi și recent pe teritoriul României și al Republicii Moldova

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.  

Dosarul de concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Data publicării anunțului: 08 decembrie 2020                  

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare,  telefon 0332 101 115.

Anunț.pdf

Calendarul concursului.pdf

Tematică și bibliografie.pdf

Cerere înscriere concurs, declarație asumare răspundere, lista de lucrări.doc

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere.pdf

Rezultatul probei orale.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul final.pdf