Concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător Științific în cadrul Institutului de Istorie ”A. D. Xenopol”

Data publicării: 12/10/2021

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Istorie ”A. D. Xenopol”, organizează,  începând cu data de 15.11.2021, ora 10:00,  concurs pentru ocuparea  postului vacant de Cercetător științific, normă întreagă, în domeniul Istorie, specializarea Istorie a relațiilor internaționale.

Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.  

Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.    

Data publicării anunțului: 12.10.2021           

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare,  telefon 0332101115.

Anunț, tematică și bibliografie.pdf

Cerere înscriere concurs, declarație asumare răspundere, lista lucrări – CS IIADX.pdf

Rezultatul analizei dosarelor de înscriere.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul final.pdf