Concurs pentru ocuparea unui post de Muncitor calificat III din cadrul Biroului Tehnic-Administrativ – Centrul de Conferinţe Interne şi Internaţionale Brădet, din localitatea Gălăneşti, jud. Suceava

Data publicării: 15/09/2021

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Muncitor calificat III (G),  cu  normă întreagă, pe durată nedeterminată, din cadrul Biroului Tehnic-Administrativ-Centrul de Conferinţe Interne şi Internaţionale Brădet, din localitatea Gălăneşti, jud. Suceava. Postul este necesar pentru a asigura întreținerea și reparațiile curente la instalațiile de utilități ale  imobilului Centrului de Conferinţe Interne și Internaţionale Brădet-Gălănești, curățenia spațiilor exterioare și interioare precum și paza acestora.

Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 07.10.2021, ora 10:00, și interviul în data de 13.10.2021 ora 10:00.

Condiţii: Studii generale; vechime minim 1 an; cursuri de calificare în domeniul de specialitate a postului.

Termenul de depunere a dosarelor este 29.09.2021, ora 14:00.

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Anunț, tematică și bibliografie.pdf

Rezultatul selecției dosarelor.pdf

Rezultatul probei scrise.pdf

Rezultatul interviului.pdf

Rezultatul final.pdf