Compartimentul de Antropologie socială

Departamentul de antropologie socială se ocupă cu studiul comunităţilor (etnice, confesionale, culturale, etc.). Paradigma de la care pornesc cercetările noastre consideră că prin comunitate înţelegem membrii unui grup care își afirmă o identitate distinctă dată de conștiința unei istorii sau a unei origini comune. Comunitatea se referă la o multitudine de sensuri subiective, pe care oamenii le ataşează locului însuşi, relaţiilor sociale din care ei fac parte şi grupului social faţă de care ei se raportează. În termenii unor astfel de sensuri, comunitatea poate fi recunoscută şi oamenii care trăiesc în ea se recunosc între ei. Identificările cu o anumită comunitate pot fi privite ca procese sociale în curs de desfăşurare. Putem trece spre interpretarea comunităţii ca un construct, o realitate ce se construieşte şi reconstruieşte mereu la nivelul unei conştiinţe individuale şi/sau colective. În acest sens, urmărim modul în care locuitorii comunităţilor respective îşi construiesc identitatea proprie.