Dezvoltarea rurală în contextul Pactului Verde European, ediția a II-a, Biodiversitatea – implicații economico-sociale și integrarea în politicile de dezvoltare durabilă

Manifestarea științifică la care vă invităm are ca obiectiv principal evidențierea importanței și relației biodiversității  cu mediul economic. Ne referim la identificarea și utilizarea de instrumente și  modele prin care firmele să integreze biodiversitatea în activitățile lor și să conștientizeze apariția unor avantaje concurențiale pe care conservarea acesteia le poate aduce. Cel puțin șase sectoare de activitate pot integra (prioritar) aceste avantaje: agricultura, industria alimentară, silvicultura, industriile extractive, sectorul financiar și turismul, localizate atât în zonele rurale cât și în cele urbane.

Dezbaterea va fi orientată și către interconectivitatea între biodiversitate și celelalte domenii de politică comunitară incluse în Pactul verde european: climă, mediu, energie, transporturi, sector industrial, agricultură și finanțarea investițiilor durabile, dat fiind faptul că toate aceste direcții necesită reglementare și acțiune din partea autorităților naționale, regionale și locale, atât pentru spațiul rural cât și pentru cel urban.

Termen limită pentru primirea abstractelor: 12 mai 2023

Invitație la masa rotundă.pdf

Afiș.pdf

Program.pdf

Link ZOOM de conectare on-line

Organizatori:

Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane (Academia Română, Filiala Iași)
Institutul de Economie Agrară (Academia Română – I.N.C.E. București)

Comitet organizatoric:

CS II dr. Daniela Matei, Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane
CS II dr. Camelia Gavrilescu, Institutul de Economie Agrară (Academia Română – I.N.C.E. București)

Comitet științific:

Daniela Matei, Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane Camelia Gavrilescu, Institutul de Economie Agrară (Academia Română – I.N.C.E. București)
Cecilia Alexandri, Director al Institutului de Economie Agrară (Academia Română – I.N.C.E. București)
Krisztina Melinda Dobay, Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane
Brumă Ioan Sebastian, Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane
Monica Tudor, Institutul de Economie Agrară (Academia Română – I.N.C.E. București)

masă rotundă
22 mai 2023

On-line