Examen de promovare Bibliotecar gradul IA din cadrul Bibliotecii ARFI

Data publicării: 31/03/2023

Academia Română, Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, organizează examen de promovare a personalului contractual în funcția de Bibliotecar gradul IA, normă întreagă,  poziția 11 în Statul de personal din cadrul Bibliotecii ARFI.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la Biroul Resurse Umane, Salarizare al Academiei Române Filiala Iaşi, până la data de 13.04.2023, ora 14:00, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la examen. Persoana care asigură secretariatul comisiei de examinare este Ciobanu Irina, Inspector de specialitate gradul I – BRUS, telefon 0332101115, e-mail: irina.ciobanu@acadiasi.ro

Examenul de promovare se va desfăşura începând cu data 20.04.2023, ora 10:00 la sediul Bibliotecii ARFI şi va consta într-o probă scrisă. Alte relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10,00 – 13,00 la telefon: 0332101115 sau la sediul Filialei din Iași, Bld. Carol I, nr. 8, et. 2, camera 19.

Anunț, bibliografie și tematică.pdf

Cerere de înscriere examen de promovare.doc

Rezultat probei scrise.pdf

Rezultatul final.pdf