Institutul de Arheologie

Prezentare institut

Prin activitatea pe care o desfăşoară, colectivul Institutului de Arheologie din Iași contribuie la dezvoltarea cunoaşterii din punct de vedere arheologic; de asemenea, desfășoară proiecte de cercetare arheologică, atât independent, cât și în cooperare cu instituții academice, universitare și culturale partenere, din țară și din străinătate. Cercetările noastre aplicate acoperă, în general, teritoriul Moldovei și al Republicii Moldova, Institutul având și o contribuție semnificativă la cercetările arheologice din Dobrogea.

Institutul menține o rețea largă de colaborări cu personalități internaționale din domeniul arheologiei și din disciplinele asociate, dintre care o parte sunt membri de onoare ai Institutului. De asemenea, vizibilitatea academică este întreținută prin organizarea și participarea la congrese, colocvii și seminarii internaționale și naționale.

Institutul de Arheologie din Iași are un parteneriat fructuos cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și colaborări de succes cu celelalte institute ale Filialei Iași a Academiei Române.

Istoric

Institutul de Arheologie din Iași își are originile în eforturile de instituționalizare a cercetării arheologice din cadrul învățământului universitar ieșean. Deși Institutul a dobândit autonomie de-abia în 1990, după jumătate de secol de funcționare în cadrul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, începuturile Institutului, sub forma Muzeului de Antichități al Universității, datează din primele decenii ale secolului al XX-lea

În 1916 se înființează la Iași Muzeul de Antichități, de către profesorul Orest Tafrali, care era deja de trei ani titularul Catedrei de Arheologie și Antichități de la Universitatea din Iași, Muzeul de Antichități a constituit “laboratorul” Catedrei înființate la Universitatea ieșeană în 1895, contribuind în mod consistent la impulsionarea cercetărilor de teren și la creșterea colecțiilor de materiale arheologice. Activitatea de cercetare științifică din cadrul Muzeului, coroborată cu cea didactică, de la Universitatea ieșeană, a făcut necesară înființarea unui institut de specialitate în domeniul istoriei și arheologiei, ceea ce l-a determinat pe profesorul Ilie Minea să propună transformarea Seminarului de Istoria Românilor, al cărui director era, în Institut de Istoria Românilor.

Intervențiile către Ministerul Educației Naționale, Cultelor și Artelor s-au materializat abia în anul 1941. Astfel, Seminarul de Istorie al Universității “Al. I. Cuza” este transformat în Institutul de Istoria Românilor “A.D. Xenopol”; prin eforturile profesorului Alexandru Boldur (succesorul lui Ilie Minea), în 1943 s-a instituționalizat activitatea Institutului de Istorie Națională “A.D. Xenopol”, ca unitate de cercetare distincta, în cadrul Ministerului Culturii Naționale și al Cultelor.

În 1964 s-a reconstituit Institutul de Istorie și Arheologie “A.D. Xenopol”, pe lângă Academia Româna. Încă din 1953, în cadrul Institutului a fost înființată Secția de Istorie Veche și Arheologie, care a coordonat, pana în 1968, activitatea Muzeului de Antichități, transformat, în 1957, în Muzeul de Istorie a Moldovei.

În perioada de după 1953, Institutul de Istorie și Arheologie “A.D. Xenopol” din Iași a devenit centrul cercetărilor în domeniul arheologiei, nucleul de activitate a specialiștilor din Iași, de la Facultate și Muzeu. Inițierea publicației Arheologia Moldovei în 1961 a creat posibilitatea tipăririi rezultatelor cercetărilor proprii, dar și ale colegilor din întreaga țară.

Dându-se curs demersurilor unor cercetători ieșeni, susținute de academicianul D.M. Pippidi, președintele Secției de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Romane, la 3 martie 1990 Secția de Arheologie a Institutului de Istorie și Arheologie “A. D. Xenopol” a devenit INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE, sub egida Filialei Iași a Academiei Române.

1. Cărţi, cataloage

1.1. Al. BerzovanBazinul Mureșului Inferior și sud-vestul Munților Apuseni în perioada clasică a Daciei preromane, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2017, ISBN: 978-606-543-846-0. (BDI, CNCS B).

1.2. V. Chirica, Mitoc-Malu Galben. La classification du Patrimoine archéologique mobil,  Ed. PIM, Iași, 2017, 398 p.

1.3. L. Munteanu, Moneda în așezările Daciei romane, Bibliotheca Classica Iassiensis XV, Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017 (351 p. + CD, ISBN 978-606-714-372-0) (CNCS B)

1.4. Al. Rubel, Per Anhalter durch die Antike. 1400 Jahre griechisch-römische Geschichte und ihre Aktualität, Marixverlag: Wiesbaden 2017;

2. Editări de volume

2.1. (ed.) V. ChiricaLe gisement paléolithique de Mitoc-Malu Galben. La classification du Patrimoine archéologique mobil,  Ed. PIM, Iași, 2017, 398 p. (în colab.).

2.2. (ed.) E. C. Ursu, A. PoruciucC.-M. Lazarovici (eds.), Symbols and Signs as a Communication system. In memory of Gheorghe Dumitroaia, seria Ethnoreligion III, Ed. Karl A. Romstorfer, Suceava, 2017.

2.3. (ed.) V. Spinei, R. Hautala, Crusaders, Missionaries and Eurasian Nomads in the 13th-14th Centuries: a Century of Interactions, Edited by V. Spinei (Florilegium magistrorum historiae archaeologiaeque Antiquitatis et Medii Aevi, Curatores seriei V. Spinei et I. Cândea, XXI), Edit. Academiei Române – Edit. Istros, Bucureşti-Brăila, 2017, 477 p.

  1. Coordonări de volume în colecţiile Institutului sau în alte colecţii

3.1. (coord.) Al. Rubel (L. Mihailescu-Bîrliba, Migration, Kolonisierung, Akkulturation im Balkanraum und im Osten des Mittelmeerraumes (3. Jh. v. Chr. – 6 Jh. n. Chr.), Konstanz: Hartung-Gorre 2017). (BDI)

(coord.)

3.2. (coord.) Al. Rubel (L. Munteanu, Moneda în aşezările Daciei romane, Editura Universităţii « Al. I. Cuza”, Iasi 2017)

3.3. (coord.) V. Spinei, I. Cândea, (V. Mischevca, Geneza problemei basarabene – 1812, I. Cândea, V. Coman (eds.) (seria Basarabica, 2), Edit. Academiei Române – Edit. Istros, București-Brăila, 2016, 368 p).

3.4. (coord.) V. SpineiAnalele Academiei Române, Anul 148 (2014), Seria a V-a, vol. XXV, Edit. Academiei Române, București, 2017, 449 p.

3.5. (coord.) V. Spinei, I. Cândea, Z. Mihail, (Antim Ivireanul, Predici. Un manuscris inedit din Basarabia (1824), ed. critică Zamfira Mihail și Paul Mihail (seria Documenta Basarabiae, 1), Edit. Academiei Române – Edit. Istros, București-Brăila, 2017, 649 p.)

3.6. (coord.) V. Spinei, I. Cândea, (V. Popovschi, Biroul de organizare al Sfatului Țării. Republica Democratică Moldovenească (seria Basarabica, 3), Edit. Academiei Române – Edit. Istros, București-Brăila, 2017, 354 p.)

3.7. (coord.) V. SpineiAnalele Academiei Române, Anul 150 (2015), Seria a V-a, vol. XXVI, Coordonator V. Spinei, Edit. Academiei Române, București, 2017.

4. Studii, articole, rapoarte arheologice

4.1. D. Aparaschivei, Medical Care for the Roman Army on the Trajan’s Column?, în Fritz Mitthof, Günther Schörner (Hrsg.), COLUMNA TRAIANI – TRAJANSSÄULESiegesmonument und Kriegsbericht in Bildern Beiträge der Tagung in Wien anlässlich des 1900. Jahrestages der Einweihung, 9.–12. Mai 2013, TYCHE Sonderband 9, Viena, 2017, p. 71-76 şi pl. 26.1. (BDI)

4.2. D. Aparaschivei, Healthcare between Science, Religion and Magic in Greco-Roman Antiquity, în 絲瓷之路 (Viae Saricae), VI, Beijing, 2017, p. 171-205. (BDI)

4.3. D. Aparaschivei, Fibule din secolele II-IV p. Chr. din complexul de fortificații Ibida (Slava Rusă, jud. Tulcea), în ArhMold, XL, 2017, p. 39-56. (CNCS B, BDI)

4.4. D. Aparaschivei, Raport arheologic, Slava Rusă (Ibida), Sector X, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2016, Bucureşti, 2017, p. 132-134. (BDI)

4.5. C. Chiriac, D. Aparaschivei, G.-A. Bilavschi, Raport arheologic, Oltina (jud. Constanţa), în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2016, Bucureşti, 2017, p. 102-103. (cu C.Chiriac, G.-A. Bilavschi). (BDI)

4.6. Al. Berzovan, Akinakai. Daggers, Swords and Scimitars in the East-Carpathian Region of Rumania (7th – 5th Centuries BC), în A. Sidtikov, E. M. Makarova, L. A. Vyazov, N. L. Aituganova (eds), Bolgar International Archaeological Field School, 4, Institutul de Arheologie Khalikov, Universitatea Federală din Kazan, Kazan – Bolgar 2017, p. 282-290. (BDI)

4.7. Al. Berzovan, C. Borangic, Adaptations to the Dacian Defensive System in the Danube Valley, 1st c. BC – 1st c. AD, în E.C. De Sena, C. Timoc (eds.), Romans in the Middle and Lower Danube Valley, 1st century BC – 5th century AD: Case Studies in Archaeology, Epigraphy, and History, BAR-IS, London, p. 3-12. (BDI)

4.8. Al. Berzovan, Akinakai. Pumnale, spade și săbii în spațiul est-carpatic al României (sec. VII-V î.Hr.), în Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, 2016, p. 139-162. (BDI)

4.9. Al. Berzovan, D. Boghian, S. Enea, Considerații preliminare referitoare la descoperirile getice din stațiunea de la Gănești – Tironu (comuna Ion Neculce, jud. Iași), în ArhMold, XL, 2017, p. 181-208.  (BDI, CNCS B).

4.10. C.-M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, S. Ţurcanu, D. Mischka, C. Mischka, Şt. Honcu, Al. Berzovan, Scânteia-Dealul Bodeşti/La Nuci, Campania 2016, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, București, 2017, p. 127-129. (BDI)

4.11. G. Bilavschi, Câteva tipuri de pipe din lut din Dobrogea şi Moldova, în ArhMold, XL, 2017, p. 241-258. (CNCS B, BDI).

4.12. C. Chiriac, G. Bilavschi, O mărturie sigilografică privind prezenţa cruciaţilor la Dunărea de Jos, în Istros, XXIII, 2017, p. 55-64. (CNCS B, BDI).

4.13. A. V. Oancea., G. Bodi, Nica Valentin, Ursu Laura E, Drobotă Mioara, Coțofană Corneliu, Vasiliu Ana L., Simionescu Bogdan C., Olaru Mihaela, Multi-analytical characterization of Cucuteni pottery, in Journal of the European Ceramic Society, 37, 15, p. 5079-5098, (ISI, IF 3,411)

4.14. M. Danu, G. Bodi, Archaeological palynology in Romania ― a review of its past and current state, in Studia Antiqua et Archaeologica 21, 2, 2016, p. 113-121 (BDI)

4.15. V. Chirica, D.-M. Vornicu, G. Bodi, P. Noiret, O. Touzé, T. Libois, A. Bruninx, P. Haesaerts, P. Nigst, K. Pazan, S. Cox, V. Nastasiu, Mitoc, jud. Botoșani. Punct: Malu Galben, în Cronica cercetărilor arheologice din Romania, campania 2016, Bucureşti, 2017, p. 96-97.

4.16. S.-P. Boțan, L. Munteanu, Medalii și decorații din colecția Institutului de Arheologie din Iași (III) [Medals and decorations in the collection of Institute of Archaeology in Iasi (III)], în ArhMold, XL, 2017, p. 191-200. (CNCS B, BDI).

4.17. S.-P. Boțan, L. Munteanu, O decorație deosebită în colecția Institutului de Arheologie din Iași, în Anuarul Institutului de Istorie ”A.D.Xenopol”, tom LII, 2015, p. 475-485 (CNCS B, BDI).

4.18. S.-P. Boțan, S. Enea, Decorații și brevete din colecția Muzeului liceului teoretic ”Ion Neculce” din Târgu Frumos (jud. Iași) în”Ion Neculce”. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei, nr. 23, 2017 (sub tipar).

4.19. Șt. Honcu, L.Munteanu, S.-P. Boțan, C. Cozma, O. Gheorghe, Raport arheologic, Slava Rusă (Ibida), Sectorul ”Fântâna Seacă”, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2016, Bucureşti, 2017, p. 134. (BDI).

4.20. C. Chiriac, A. Simalcsik, Observații antropologice în legătură cu complexul monahal de la dumbrăveni, jud. Constanța, în ArhMold, XL, 2017, p. 295-318. (CNCS B, BDI).

4.21. C. Chiriac, Despre câteva fragmente vitrice de epocă romană timpurie de la Ibida (Slava Rusă), județul Tulcea, în ArhMold, XL, 2017, p. 209-220. (CNCS B, BDI).

4.21. D. Paraschiv, C. Chiriac, M. Mocanu, Raport arheologic, Slava Rusă (Ibida), Sector Curtina G-Turnul 8, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2016, Bucureşti, 2017, p. 132. (BDI)

4.22. V. Chirica, V.- C. Chirica, Manifestations cultiques dans les sanctuaires  du Paléolithique supérireur : la déposition  des offrandes dans les sépultures,  în volumul colocviului internaţional de la Suceava, 28-29 iunie 2017 (sub tipar).

4.23. V. Chirica,  B. Minea, Mitoc-Malu Galben – le niveau   IV gravettien.  Ateliers  de taille du silex. Eléments  de technologie  et de typologie lithique, în ArhMold, XL, 2017, p. 9-38.

4.24. V. Chirica, B. Minea, Locuirile aurignaciene de la Mitoc-Malu Galben. Creația materială și spirituală a comunităților umane, în MemAnt., XXXI-XXXII (2015-2016), Piatra Neamț, 2017, p. 33-68.

4.25. V. Chirica, V.-C. Chirica,  Life and death  in Praehistoiry. Man and Fire at the Gravettians and Magdalenians of Europe, in Homines, Funera, Astra, 3-4, 2017,  Death and Fire/ Time and cause of Death , Londra, 2017, p. 7-35

4.26. V. Chirica, V.-C. Chirica, Des preuves matérielles des manifestations de spiritualité dans les sanctuaires du Paléolithique Supérieur européen, în C.-E. Ursu, A. Poruciuc, C.-M. Lazarovici (eds.), Symbols and Signs as a Communication system. In memory of Gheorghe Dumitroaia, seria Ethnoreligion III, Editura Karl. A. Romstorfer, Suceava, 2017, p. 3-56.

4.27. V. Cojocaru, Die Proxenie als Instrument der Aussenpolitik im Kontext der auswärtigen Beziehungen pontischer Staaten, în Contact zones of Europe from the 3rd mill. BC to the 1st mill. AD, ed. by Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Moscow 2017, p. 8–12;

4.28. V. Cojocaru, Chersonesus and its antiquities in the BCOSPE project, în Ancient Relics of Chersonese: Openings to Notions, ed. by D.A. Kostromichev, Sevastopol 2017, p. 111–113;

4.29. V. Cojocaru, s.v. Feodosija, în Bol’shaja Rossijskaja Entsiklopedija, ed. by „Bol’shaja Rossijskaja Entsiklopedija”, Moscova 2017, vol. 33, p. 266–267

4.30. V. Cojocaru, Instituţia proxeniei în spaţiul pontic. Drepturi şi privilegii acor­date, în ArhMold, 39, (2016 – nu a fost raportat în 2016), p. 9–31;

4.31. V. Cojocaru, BCOSPE III. Ars, res sacrae & mythologica: unele consideraţii pe marginea unui nou proiect de cercetare, în: Pontica 50 (Constanţa 2016 [2017])

4.32. Șt. Honcu, A. Stănică, Amfore romane și romano-bizantine descoperite în villa rustica de la Capaclia, judetul Tulcea, în Studia in honorem Florin Topoleanu, 2016, (sub tipar).

4.33. Șt. Honcu, S. Enea, D. Boghian, Amfore romane aflate în colecția muzeului școlar al Liceului Teoretic „Ion Neculce” din Târgu Frumos (jud. Iași, în ArhMold, XL, 2017, p. 277-284 (CNCS B, BDI).

4.34. C. Hriban, „Zidurile” Iașilor și fortificațiile urbane: O problemă de interpretare, în „IOAN NECULCE, Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei” (serie nouă), 24, 2017, p. 47-64.

4.35. C. Hriban,  The Adversary and its weapon. Certain late medieval depictions of the anti-Christian, în Cercetări Istorice (serie nouă), 37, 2017, p. 187-226 (BDI)

4.36. C.-M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, Bucraniul – simbol și semn (partea a III-a), în Arheovest, V, Ed. JATEPress Kiadó, Universitatea Szeged, Szeged, 2017, p. 1-47. (BDI)

4.37. C.-M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, In Memoriam Gheorghe Dumitroaia, în C.-E. Ursu, A. Poruciuc, C.-M. Lazarovici (eds.), Symbols and Signs as a Communication system. In memory of Gheorghe Dumitroaia, seria Ethnoreligion III, Editura Karl. A. Romstorfer, Suceava, 2017, p. 1-2.

4.38. Gh. Lazarovici, C. Roman, C.-M. Lazarovici, New cave signs in Peştera Cizmei. A study of ethnoreligion, în C.-E. Ursu, A. Poruciuc, C.-M. Lazarovici (eds.), Symbols and Signs as a Communication system. In memory of Gheorghe Dumitroaia, seria Ethnoreligion III, Editura Karl. A. Romstorfer, Suceava, 2017, p. 321-350.

4.39. Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici, The salt role in the beginning of the neolithisation process in the southern part of central Europe and the Balkans, în Apulum, 54/2017, p. 245-297. (CNCS  B).

4.40.  C.-M. Lazarovici, S. M. Colesniuc, Gh. Lazarovici, C. C. Roman, C. Suciu, S. Tincu, D.-M. Vornicu, Cheile Turzii, com. Petreștii de Jos, jud. Cluj Puncte: „Peștera Ungurească”, „Peștera Balica”, „Peștera Binder”, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, București, 2017, p. 44-47. (BDI)

4.41. L. Munteanu, Descoperiri  monetare în Moldova. IX, în Arheologia Moldovei, XL, 2017, p. 101-114 (CNCS B, BDI)

4.42. L. Munteanu, D. Mihăilescu, Gh. Dumitroaia, Tezaurul de monede romane imperiale de la Dragomirești (jud. Neamț), în L.-E. Istina (ed.), In honorem magistri Ioan Mitrea octogenarii, Ed. Magic Print, Onești, 2017, p. 93-132.

4.43. L. Munteanu, Monedele atelierelor meșteșugărești descoperite la Roman, punctul „La Bibliotecă”, în G. D. Hânceanu, Două ateliere meșteșugărești din târgul medieval al Romanului (secolele XV și XVII). Rezultatele supravegherilor și săpăturilor din 2012-2013, Ed. Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2017, p. 150-163 (CNCS B).

4.44. A. Poruciuc, Probabila origine latină a termenului slav ralo ‘plug’,  în M. Stanciu Istrate, D. Răuţu (eds.)., Lucrările celui de-al şaselea simpozion internaţional de lingvistică29-30 mai 2015 (255-266), Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan–Al. Rosetti” al Academiei Române, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2017.

4.45. A. Poruciuc, Un sistem juridic-administrativ de origine veche germanică reflectat într-o familie lexicală românească (ban, bănat, băni, bănui, bântui)”, partea II, în ArhMold, XL, 2017, p. 319-346. (CNCS B, BDI).

4.46. A. Poruciuc, De la Beda la Brexit – mărturii ale mîndriei insulare britanice, în  Convorbiri literare, 2017, august, nr. 8, p. 141-147.

4.47. Al. Rubel, Die römische Siedlung Ibida (Slava Rusă) in der rumänischen Dobrogea (Dobrudscha). Migration und Akkulturation aus archäologischer Sicht, in L. Mihailescu-Bîrliba (ed), Migration, Kolonisierung, Akkulturation im Balkanraum und im Osten des Mittelmeerraumes (3. Jh. v. Chr. – 6 Jh. n. Chr.) , Konstanz: Hartung-Gorre 2017, Konstanz: Hartung-Gorre 2017, p. 131-143. (BDI)

4.48. Al. Rubel, Identifying and protecting Germanic sanctuaries and religious objects from the Iron Age and the Migration Period, in I. Rusu et al. (eds), 9th European Symposium on Religious Art Restoration & Conservation, Proceedings book, Kermes, Torino 2017, p. 27-31. (BDI)

4.49. V. Spinei, Господство Золотой Орды в Валахии и Молдавии, retipărit în Золотоордынское обозрение / Golden Horde Review, Kazan, 4, 2016, 4. p. 734–766.

4.50. V. Spinei, The Domination of the Golden Horde in the Romanian Regions, în vol. The Golden Horde in World History, M. Gibatdinov (ed.), Kazan, 2017, p. 394-426.

4.51. V. Spinei, Cruciuliță-encolpion cu reprezentarea sfinților Boris și Gleb descoperită în Moldova, în Studii și cercetări de istorie veche și arheologie, 67, 2016, 3-4, p. 339-353.

4.52. V. Spinei, Svend Hansen, membru de onoare al Academiei Române, în Studii și cercetări de istorie veche și arheologie, 67, 2016, 3-4, p. 373-375.

4.53. V. Spinei, Istorie, în Cultura românească între național, localizare în zona proximă și universal – Europa multilingvistică, cultura electronică, coord. Al. Surdu, în vol. Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani. Sinteză, coord. I.-V. Vlad, Edit. Academiei Române, București, 2017, p. 393-394, 399-401, 403.

4.54. Al. Surdu, V. Spinei, Cultura românească între național, localizare în zona proximă și universal – Europa multilingvistică, cultura electronică, în vol. Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de aniSumar executiv, coord. I.-V. Vlad, Edit. Academiei Române, București, 2017, p. 73-79.

4.55. V. Spinei, I. Cândea, Preambul la debutul seriei Documenta Basarabiae / Introductory remarks at the launch of the Series Documenta Basarabiae, în vol. Antim Ivireanul, Predici. Un manuscris inedit din Basarabia (1824), ed. critică Zamfira Mihail și Paul Mihail, Edit. Academiei Române – Edit. Istros, București-Brăila, 2017, p. IX-XIV.

4.56. V. Spinei, Deziderate ale Academiei Române. Reflecții prilejuite de Ziua Culturii Naționale, în Academica, XXVII, 315, 2017, 1, p. 22-25.

4.57. V. Spinei, A medievalist with a sense of vocation: Roman Hautala / Медиевист по призванию: Роман Хаутала, în vol. R. Hautala, Crusaders, Missionaries and Eurasian Nomads in the 13th-14th Centuries: a Century of Interactions, Edit. Academiei Române – Edit. Istros, Bucureşti-Brăila, 2017, p. 11-18.

4.58. V. Spinei, Sesiunea jubiliară internațională prilejuită de aniversarea a 25 de ani de la crearea Academiei de Științe a Republicii Tatarstan, în Academica, XXVII, 316-317, 2017, 2-3, p. 39-44.

4.59. V. Spinei, În palierul superior al scării valorilor: academicianul Cristofor Simionescu, în vol. Cristofor Simionescu așa cum l-am cunoscut, coord. B. Simionescu, Edit. Academiei Române, București, 2017, p. 66-70.

4.60. D.-M. Vornicu, The chipped stone assemblage from the Early Chalcolithic settlement at Isaiia – Balta Popii, în Materiale și cercetări arheologice SN, XIII, 2017, p. 191-211. (BDI)

4.61. F.-A. Tencariu, D.-M Vornicu, A. Asăndulesei, L. Solcan, G. Bodi, C. Brașoveanu, Investigating a Chalcolithic dwelling at Isaiia, Iași County, Romania, în Studia Antiqua et Archaeologica 23(2), 2017 (sub tipar) (BDI)

4.62. C. Brașoveanu, D.-M Vornicu, F.-A. Tencariu, Notă asupra materialelor din perioada Hallstattului timpuriu descoperite recent în situl Isaiia – Balta Popii, în Cercetări Istorice, 2017 (sub tipar) (BDI).

5. Note şi recenzii

5.1.      D. Aparaschivei, Activitatea ştiinţifică a Institutului de Arheologie din Iaşi în anul 2016, in ArhMold, XL, 2017, p. 360-379. (CNCS B, BDI)

5.2.      D. Aparaschivei, (rec.) Nicolae Cătălin Rişcuţa, Iosif Vasile Ferencz, Oana Tutilă Bărbat (editors), Representations, Signs and Symbols. Proceedings of the Symposium on Relgion and Magic, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015, 375 p., in ArhMold, XL, 2017, p. 355-357. (CNCS B, BDI)

5.3. V. Cojocaru, (rec.) W. Mack: Proxeny and Polis. Institutional Networks in the Ancient Greek World, Oxford 2015, în: Arheologia Moldovei 39 (2016 – nu a fost raportat în 2016), p. 386–390;

5.4. V. Cojocaru, (rec.) L. Grumeza: Sarmatian Cemeteries from Banat (Late 1st – Early 5th Centuries AD), Cluj-Napoca 2014, în: Arheologia Moldovei 39 (2016 – nu a fost raportat în 2016), p. 396–400;

5.5. V. Cojocaru, (rec.) Zonguldak’ ta bir antik kent: Tios / An Ancient City in Zonguldak: Tios, ed. by Sümer Atasoy & Şahin Yldirim, Ankara 2015, în: Pontica 50 (Constanţa 2016 [2017]);

5.6. V. Cojocaru, (rec.) Vedder, Der Koloss von Rhodos. Archäologie, Herstellung und Rezeptionsgeschichte eines antiken Weltwunders, Mainz am Rhein: Nünnerich-Asmus Verlag & Media, 2015, în: Pontica 50 (Constanţa 2016 [2017].

5.7. Șt. Honcu (rec.) A.-D. Stănică, Viața economică din nordul Dobrogei în secolele X-XIV, Editura Dobrogea, Tulcea, 2015, ISBN 978-606-565-103-6, 473 p., în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), tom LXII 2016, Iaşi, p. 393. (BDI).

5.8. C.-M. Lazarovici(rec.) Viața trăită sub zei. Situl Starčevo-Criș I de la Cristian I, județul Sibiu, România/Living under the Gods. The Starčevo-Criș I site from Cristian I, Sibiu County, Romania, 269 p., în ArhMoldi, XL, 2017, p. 347-348. (CNCS  B, BDI)

5.9. L. Munteanu, Virgil Mihailescu-Bîrliba la 80 de ani, în ArhMold, XL, 2017, p. 380-384 (BDI).

5.10. (rec.) Al. Rubel, (Victor Parker, A History of Greece. 1300 to 30 BC. (Blackwell History of the Ancient World.) Malden, MA, Wiley-Blackwell 2014, in Historische Zeitschrift, 302, 2016, p. 151-153 (ISI)

5.11. (rec.) Al. Rubel (Sebastian Schmidt-Hofner, Das klassische Griechenland. Der Krieg und die Frei-heit. (C. H.Beck Geschichte der Antike.) München, Beck 2016,5.in Historische Zeitschrift 305, 2017, p. 492-494 (ISI)

5.12. V. Spinei, The Symphony of the Carpathians / Simfonia Carpaților, în Journal of Montanology / Revista de Montanologie, VI, 2016, Edit. Eurobit, Timișoara, p. 7-8, 12-13.

5.13. V. Spinei, Energii noi pe palierul arheologiei medievale, în vol. G. D. Hânceanu, Două ateliere meșteșugărești din târgul medieval al Romanului (secolele XV și XVII), Edit. Istros, Brăila, 2017, p. 11-13.

Compartimente de cercetare

Departamentul Arheologie clasică

Șef departament: Dr. Alexander Rubel, CS I – Director Institut 
Nr. crt.Nume și prenumeFuncțiaTel. / e-mail
1.Alexander RubelCS Irubel@arheo.ro
2.Cojocaru VictorCS I
3.Aparaschivei DanCS I
4.Munteanu LucianCS II
5.Grumeza LaviniaCS

Departamentul Arheologia epocii migrațiilor și a evului mediu

Șef departament: Dr. Costel Chiriac, CS I 
Nr. crt.Nume și prenumeFuncțiaTel. / e-mail
1.Costel ChiriacCS I
2.Spinei VictorCS I
3.Hriban CătălinCS II
4.Bilavschi GeorgeCS II
5.Boțan Sever-PetruCS III
6.Poruciuc AdrianCS III
7.Ștefan HoncuCS
8.Pîrnău LudmilaCS

Departamentul Arheologie preistorică

Șef departament: Dr. Vasile Chirica, CS I 
Nr. crt.Nume și prenumeFuncțiaTel. / e-mail
1.Chirica VasileCS I
2.Lazarovici Cornelia-MagdaCS I
3.Vornicu Diana-MăriucaCS III
4.George BodiCS II
5.Alexandru BerzovanCS
6.Cordoș Elena-CristinaACS

Personal auxiliar

Șef departament: Dr. Vasile Chirica, CS I 
Nr. crt.Nume și prenumeFuncțiaTel. / e-mail
1.Ionescu RomeoRestaurator IA
2.Ichim CristianInginer de sistem I Aichim.d.cristian@gmail.com
3.Cazacu-Davidescu MihaelaConservator IAcazacudavidescu@gmail.com
4.Minea BogdanRestaurator IA
5.Munteanu AncaDocumentarist I A
6.Ionel Ioana MădălinaÎngrijitor

Conducerea institutului

Director

dr. Alexander Rubel CS I


Secretar al Consiliului Științific

dr. Dan Aparaschivei CS I


Consiliu științific

Dr. Alexander Rubel, CS I – Șef departament Arheologie clasică.

Acad. Victor Spinei – membru a Consiliului științific.

Dr. Costel Chiriac, CS I – Șef departament Arheologia epocii migrațiilor și a evului mediu.

Dr. Vasile Chirica, CS I – Șef departament Arheologie preistorică.

Dr. Dumitru-Dănuț Aparaschivei, CS I – secretarul Consiliului științific.


Strada Codrescu, Număr 6, Pavilion H, Cod poștal 700479


arheologieiasi@gmail.com / 004 0332 106 173