Institutul de Matematică „O. Mayer”

Prezentare

Înfiinţarea Institutului, în 1948, a reprezentat un moment esenţial pentru dezvoltarea matematicii la Iaşi. Per­so­na­li­tăţi ştiinţifice de prim rang – academicieni, foşti sau actuali pro­fe­sori ai şcolii ieşene de matematică (A. Myller, O. Mayer, C. Popo­vici, S. Sanielevici, D. Mangeron, G. Vrânceanu, Gr. Moisil, M. Haimovici, C. Corduneanu, R. Miron, V. Barbu, D. Ieşan) – au iniţiat şi dezvoltat importante direcţii de cercetare la Institutul Octav Mayer.

Misiunea Institutului este de a desfăşura activităţi de cercetare în domenii fundamentale ale matematicii, de a dezvolta colaborări ştiinţifice cu alte instituţii de cercetare şi universităţi din ţară şi din străinătate şi astfel să contribuie la dezvoltarea Scolii româneşti de matematică şi la creşterea vizibilităţii internaţionale a acesteia.


În prezent, cercetările se desfǎşoară în următoarele direcţii:

– Ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale, deterministe şi  stochastice
– Teoria controlului
– Analiză matematică
– Teoria optimizării
– Mecanică  teoretică

Conducerea institutului

Director

Prof. dr. Cătălin-George Lefter
Email: catalin.lefter@uaic.ro
Telefon: 0232201223
Pagina WEB: octavmayer.acadiasi.ro


Secretariat

Elena Mocanu
Email: other1_f@yahoo.com
Telefon: 0745390555


Consiliu științific

Acad. Viorel Barbu
Prof.dr. Cătălin-George Lefter
Prof.dr. Dorin Ieșan (m.c.)
Prof.dr.Constantin Zălinescu (m.c.) – secretar științific


Compartimente de cercetare

Sectorul de ecuaţii cu derivate parţiale, deterministe sau stochastice şi  teoria controlului
Sectorul  de analiză matematică şi teoría optimizării
Sectorul de mecanică  teoretică


Statutul juridic:

instituţie publică fără personalitate juridică aflată în subordinea Academiei Române, Filiala Iasi


Actul de înfiinţare:

H.G. 498/22.02.1990 privind trecerea Institutului de Matematică din Iaşi la Academia Română


Domeniul de specialitate:

Conform clasificării UNESCO: 12
Conform clasificării CAEN: 7310 (PE1)


Adresa

Bd. Carol I nr. 8, 700505 Iasi, România