Probleme ale științelor juridice

Sunt prezentate comunicări științifice în care sunt abordate teme ca: interpretarea normei juridice, aspecte privind consimțământul informat în relația doctor-pacient, aplicarea dreptului european și actul jurisdicțional.

Organizatori:

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – filiala Iași

Comitet organizatoric:

CSIII Alexandru Sava, Academia Română – filiala Iași CSIII Mihai Lupu, Academia Română – filiala Iași CS Lavinia Codrea, Academia Română – filiala Iași

Comitet științific:

Prof. dr. Aurora Ciucă, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava Prof. dr. Dumitru Mirel Popa, Universitatea Apollonia, Iași

Simpozion national