Dezvoltarea infrastructurii pentru eficientizarea activității tehnologice și implementarea unor metode neconvenționale de îmbunătățire a calității băuturilor alimentare

Obiectivele proiectului: 

1. Modernizare şi dezvoltarea infrastructurii analitice a laboratorului de analiză a băuturilor naturale cu echipamente inovative care au un impact ecologic scăzut;

2. Implementarea de soluţii inovative la procesele fermentative din tehnologia băuturilor, în scopul obţinerii de produse cu proprietăţi biochimice ridicate;

3. Crearea unui departament de cercetare-dezvoltare în domeniul băuturilor fermentate în vederea stimulării inovării tehnologice şi colaborării cu instituţiile de învăţământ.

În acest proiect s-au realizat și dezvoltat infrastructura pentru noi procedee tehnologice de valorificare a materiilor prime / deșeurilor agro-alimnetare, precum şi noi metode analitice de cercetare, reușind să se coopteze în echipă cercetători tineri. O nouă direcţie de cercetare care s-a dezvoltat spre sectorul băuturilor este accea a produselor funcționale. Băuturile funcționale sunt acele produse care sunt obținute prin combinarea mai multor materii prime naturale (fructe, legume, ciuperci), și care duc la îmbunătățirea valoarii nutriționale/bioactive pentru organismul uman. Proiectul a condus la creșterea atractivității instituției, care a beneficiat de două proiecte naționale și unul internațional reușind să atragă o serie de 4 doctoranzi și 5 post-doctoranzi pentru studiile asupra valorificării de materiale oenologice epuizate.

Participare ARFI

Denumirea completă

Dezvoltarea infrastructurii pentru eficientizarea activității tehnologice și implementarea unor metode neconvenționale de îmbunătățire a calității băuturilor alimentare

Codul proiectului

POSCCE 436/2013 ID 881

Managementul proiectului

Director de proiect: Prof. univ. dr. Valeriu V. Cotea

Parteneri

Academia Română, Filiala Iași

Perioada de desfășurare

2013 – 2015

Tipul proiectului

Linia de finanțare

Axa Prioritară nr. 2 „Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare”. Domeniul major de intervenție 2.2: „Investiţii în infrastructura de CDI”. Operațiunea 2.2.1: „Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)”. Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 2007-2013 „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

Finanțator

Fondul European de Dezvoltare Regională 2007-2013 „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

Buget

Buget ARFI

Pagina oficială