Grid academic pentru aplicaţii complexe (GRAI)

În cadrul proiectului s-a urmărit:

construirea unui sistem grid care sǎ integreze resursele umane şi de calcul  ale celor 5 parteneri;

Dezvoltarea de servicii grid de bazǎ (servicii suport pentru aplicaţii) şi servicii/aplicaţii grid orientate pe probleme;

Dezvoltarea de aplicaţii bazate pe serviciile grid;

Rezolvarea unor probleme metodologice, de modelare şi teoretice (crearea de noi modele, aspecte de optimizare computaţională) legate de aplicaţiile dezvoltate.

Participare ARFI

Instituție parteneră

Denumirea completă

Grid academic pentru aplicaţii complexe (GRAI)

Codul proiectului

74 CEEX – II03/31.07.2006

Managementul proiectului

CO. Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi Prof. dr. Mitică Craus

P4.       Acad. Horia-Nicolai Teodorescu

Parteneri

CO. Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi

P1.   Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi

P2.   Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T.Popa” Iași

P3.   Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi

P4.       ARFI – Institutul de Informatică Teoretică

Perioada de desfășurare

2006 – 2008

Tipul proiectului

Linia de finanțare

Program CEEX - "Cercetare de Excelenţă", Modul: M1 - Infosoc - "Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii"

Finanțator

Centrul National de Management Programe

Buget

Buget ARFI

Pagina oficială