Actele Colocviului Internațional – Lexicografia academică românească – Provocările informatizarii 2020-2021