Realizarea de sine din perspectiva educației și creativității

Academia Română, Filiala Iași – Institutul de Cercetări Economice și Sociale, ”Gh. Zane”, Secția Psihologie-Pedagogie, vă invită să participați la Conferinţa Știinţifică Internaţională, ediţia a-X-a, intitulată:
Conferința va avea loc pe data de 31 mai, 2019, ora 9.00, la Institutul ”Gh. Zane”, Iași, str. Codrescu, nr. 2. Evenimentul, este la a-X-a ediție și abordează problema actuală și complexă a procesului comunicării, analizat din perspective multidisciplinare.

OBIECTIVELE MANIFESTĂRII:
1. Evenimentul abordează procesul complex al realizării de sine din perspectiva psihologică, educativă cât și din perspectiva creativității. Idealul de viață este integrat în analiza acestui proces, ca fiind un element esențial, definitoriu al personalității.
2. Ne propunem analiza acestui complex proces psiho-afectiv din perspectiva educației, ca mijloc de modelare a personalității și de cunoaștere a propriilor abilități și talente, și din perspectiva creativității, ce implică dezvoltarea și actualizarea acestor abilități.
3. Conceptul realizării de sine (individuării) aparține psihologului și psihiatrului Carl Gustav Jung și se referă la dezvoltarea personalității astfel încât, idealurile și aspirațiile proprii să fie atinse în urma unui efort susținut și conștient orientat. Un concept similar este cel de actualizare de sine descris de psihologul Abraham Maslow ca un corolar al dezvoltării individului. Conferința își propune prezentarea pe larg și analiza etapizată a acestor concepte, integrate fiind printre cerințele societății moderne.
4. Tema conferinței reflectă preocuparea pentru rolul educației în dezvoltarea abilităților și talentelor individuale, în cultivarea interesului pentru dezvoltarea individuală. Va fi analizată legătura directă dintre creativitate și realizarea de sine, subliniind necesitatea dezvoltării prin metode educative a creativității individuale.
5. Ne propunem prezentarea și a unor interpretări filosofice ale realizării de sine, ca punct culminant al împlinirii personale, ca modalitate de actualizare a trăsăturilor speciale/unice de personalitate, a talentelor individuale.
6. Vor fi analizate condițiile pe care le oferă societatea contemporană în a facilita realizarea de sine a individului, prin mijloace economice și informaționale.
REALIZAREA DE SINE DIN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI ȘI CREATIVITĂȚII
– Relația dintre personalitate și idealul de viață
7. Din punct de vedere psihologic, dorim să analizăm și să accentuăm trăsăturile de personalitate
specifice celor ce înregistrează succesul: cunoștințe aprofundate de specialitate, perseverență,
îndrăzneală, empatie, renunțare, eficiență în lucru și capacitatea de valorificare a rezultatelor obținute.
Sunt invitați să participe: cadre didactice și cercetători, psihologi, psihoterapeuți și studenți interesați de
această tematică. Lucrările vor fi ulterior publicate într-un volum colectiv, cu recunoaștere academică. Sunt oferite diplome nominale de participare.

TERMENE LIMITĂ
01 februarie – 15 aprilie, 2019 – Înscriere – trimiterea titlurilor şi a rezumatelor în limba română și engleză
(până la 250 de cuvinte și 3 cuvinte cheie).
10 aprilie – 20 aprilie, 2019 – Confirmarea acceptării lucrărilor.
30 aprilie, 2019 – Trimiterea lucrărilor in extenso (între 8 și 10 pagini).
Toate documentele vor fi transmise electronic la adresa de e-mail:
acadconference@yahoo.ro sau
marinela.rusu@ices.acadiasi.ro
Rugăm participanţii să respecte datele limită pentru trimiterea materialelor.

Pagina web a manifestării ştiinţifice:
 https://artpersonality.webs.com/about (rom.)
 https://artpersonality.webs.com (engl.)
Conferința este înregistrată în Baza de Date Internațională:
1. http://www.ourglocal.com/event/?eventid=58249
2. http://www.eventinn.com/event/1b2de1b7-f9de-4a90-b35e-e04aba88ca69
3. https://www.allconferencealerts.com/conference_details.php?eid=100717
4. https://www.papercrowd.com/c/selfrealization-from-the-perspective-of-education-and-creativitythe-
relationship-between-personality-and-the-ideal-of-life-2019/9310
5. https://www.conferize.com/e/self-realization-from-the-perspective-of-education-and-creativitythe-
relationship-between-personality-and-the-ideal-of-life
6. https://euagenda.eu/events/2019/05/24/selfrealization-from-the-perspective-of-education-andcreativity-
7. https://www.linkedin.com/in/marinela-rusu-10875326/detail/recent-activity/posts/
8. https://www.academia.edu/38224885/INVITATION_2019_online.pdf
9. https://www.facebook.com/pg/Self-realization-358014821446707/posts/?ref=page_internal
10. http://www.brownwalker.com/event/20341
11. http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=85110
12. https://conferencealerts.com/dashboard?whichTab=promote&loc=dash&id=211283
Înregistrarea participanților se face completând Fișa de înscriere.

CONTACT:
cercet. şt. pr. II, dr. Marinela Rusu – Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice
şi Sociale „Gh. Zane”, Strada T. Codrescu, nr. 2
telefon: 004 0749252992
e-mail: acadconference@yahoo.ro
marinela.rusu@ices.acadiasi.ro

COMITETUL DE ORGANIZARE:

 • Marinela Rusu, Main Researcher, grd. II, PhD. Romanian Academy, Iasi Branch, Institute „Gh.
  Zane”.
 • Marilena Doncean, Main Researcher, grd. III, PhD. Romanian Academy, Iasi Branch, Institute „Gh. Zane”.
 • Adrian Liviu Măgurianu, Main Researcher, grd. III, PhD. Romanian Academy, Iasi Branch, Institute „Gh. Zane”.
 • Eugenia Maria Pasca, Professor PhD., “George Enescu” National University of Arts, Iaşi, Romania.
 • Magdalena Lazăr, secretary, Romanian Academy, Iasi Branch, Institute „Gh. Zane”.

COMITETUL ŞTIINŢIFIC:

 • Eugen Huzum, PhD, Main researcher I, Director -„Gh. Zane” Institute of Economic and Social Research, Iași.
 • Constantin Cucoș, PhD Professor, Director – Teacher Training Department, „Al. I. Cuza” University of Iasi, Romania
 • Carmen Mihaela Crețu, PhD Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, „Al. I. Cuza” University of Iasi, Romania.
 • Petru Bejan, prof. univ. dr., șeful Departamentului de Filozofie, Univ. ”Al. I. Cuza”, Iași, Facultatea de Filozofie și Științe Politice.
 • Ionuț Isac, PhD, Main researcher I, „G. Bariţiu” History Institute, Romanian Academy, Cluj-Napoca Branch.
 • Eugenia Maria Paşca, PhD Professor, Teacher Training Department, “George Enescu” National University of Arts from Iaşi.
 • Marina Cosumov, PhD profesor, Univ. ”Alecu Russo”, Balti, Republic of Moldova.
 • Maria Urmă, PhD Professor, arhitect, Dean of Faculty of Visual Arts, “George Enescu” National University of Arts from Iaşi.
 • Emilian Dobrescu, Prof., secretar stiintific al sectiei de stiinte economice, juridice si sociologie, Academia Română.
 • Ligia Doina Constantinescu, PhD Professor, Faculty of Philology, „Al. I. Cuza” University of Iasi, Romania.
 • Bogdan Constantin Neculau, lecturer, Faculty of Psychology and Educational Sciences, „Al. I. Cuza” University of Iasi, Romania.
 • Valentina Pritcan, Associate Professor, PhD „Alecu Russo” Bălți State University, Republic of Moldova.
 • Monica Albu, PhD, Main researcer I, „G. Bariţiu” History Institute, Romanian Academy, Cluj-Napoca Branch.
 • Tatiana Comendant, Associate Professor, PhD, Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Faculty of Art Voice, Chisinau, Moldova.
 • Lena-MarieLun, PhD, Main researcher, Accademia Europea di Bolzano (EURAC), Italy.
 • Carmen Palhau Martins, researcher, Bournemouth University, Great Britain.
 • Christian Maurer, Prof. PhD., IMC Fachhochschule Krems, Austria.
 • Tamara Mitrofanenko, dr., Univ. für Bodenkultur Wien (BOKU), Austria.
 • Gabriela Benescu, conf. PhD., visual artist, “G. Enescu” Nat. University of Arts from Iaşi of Romania.
 • Georgiana Corcaci, Associate Professor PhD. Faculty of Psychology, University „Petre Andrei” University of Iasi, Romania.
 • Marinela Rusu, PhD, Main researcher, grd. II, Romanian Academy, Iasi Branch, Institute „Gh. Zane”.
 • Anna Giannopoulos, psychiatrist, Luzerner Psychiatric Clinic, Luzern, Schweiz (Elvetia).
  Olimpiada Arbuz-Spatari, Associate Professor, PhD., Pedagogical State University „Ion Creangă”, Chisinau, Rep. Moldova.
 • Ioana-Iulia Olaru, PhD. lecturer, visual artist, the Faculty of Visual Arts and Design, ”George Enescu” National University of Arts, Iași, Romania.
 • Emilia Moraru, PhD Professor, Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Faculty of Art Voice, Chisinau, Moldova.

COMMITETUL DE SELECȚIE:

 • Stefan Boncu, PhD Professor, Dean, Faculty of Psychology, „Al. I. Cuza” University, Iași.
 • Constantin Cucoș, PhD Professor, Director – Teacher Training Department, „Al. I. Cuza” University of Iasi, Romania
 • Carmen Mihaela Crețu, PhD Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, „Al. I. Cuza” University of Iasi, Romania.
 • Petru Bejan, PhD Professor, Dean, Faculty of Philosophy and Political Sciences, „Al. I. Cuza”
  University, Iași.
 • Marinela Rusu, Researcher, grd. II, PhD. Romanian Academy

INVITATION (eng)

INVITAȚIE (ro)

Organizatori:

Comitet organizatoric:

Comitet științific:

AFIS ROM 31