Reformele școlii românești. Momente, scenarii, resurse și actori

Workshop/dezbatere destinată specialiștilor/persoanelor competente științific în diferite arii de interes legate de educția publică și capabile de un dialog interdisciplinar pe tema dată. Nu presupune o participare liberă a publicului, dar rezultatele dezbaterii vor fi difuzate atât în lumea academică, cât și spre o audiență cât mai largă.

Organizatori:

Institutul de Istorie ”A.D. Xenopol”, Academia Română Filiala Iași

Comitet organizatoric:

Dr. Cătălina Mihalache, Institutul de Istorie ”A.D. Xenopol”, Academia Română Filiala Iași
Dr. Marian Hariuc, Institutul de Istorie ”A.D. Xenopol”, Academia Română Filiala Iași

Comitet științific:

Dr. Cătălina Mihalache, Institutul de Istorie ”A.D. Xenopol”, Academia Română Filiala Iași
Conf. Univ. Ionuț Nistor, Facutlatea de Istorie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași
Dr. Cătălin Botoșineanu, arhivist la Arhivele Naționale, Iași

Workshop

18-19 mai 2023

Sediul Institutului de Istorie ”A.D. Xenopol”